Normal_lege-portomonnee-geld

In 48 gemeenten zijn de woonlasten in de afgelopen vier jaar meer dan 200 euro gestegen. In acht gemeenten was dat zelfs met meer dan 300 euro. Koploper is de gemeente Ermelo met een lastenstijging van 383 euro. Een inwoner met een eigen huis betaalde in 2018 gemiddeld 664 euro aan zijn gemeente, in 2022 is dat opgelopen tot bijna 1.050 euro. Vereniging Eigen Huis zet de ontwikkeling van de woonlasten in de jaren tussen de gemeenteraadsverkiezingen op een rij, meldt VEH. 

Gemiddeld namen de gemeentelijke woonlasten tussen 2018 en 2022 toe met 16,7 procent. Naast Ermelo werden ook huiseigenaren in Lopik en Landsmeer hard in hun portemonnee getroffen. In deze twee gemeenten stegen de woonlasten in vier jaar tijd met gemiddeld 353 euro. In Haarlemmerliede en Spaarnwoude (nu Haarlemmermeer) namen de woonlasten juist met 272 euro af (-25 procent)

Ozb uitschieters

In Ermelo valt op dat vooral de Onroerendezaakbelasting (Ozb) met 120 procent in vier jaar tijd extreem snel toenam. Ook in 14 andere gemeenten steeg de Ozb in die periode met meer dan 50 procent, waaronder Zeewolde (+92 procent), Noordwijkerhout (nu gemeente Noordwijk, +87 procent), Beesel (+76 procent) en Lisse (+61 procent).

In 18 gemeenten, waaronder veel fusiegemeenten, daalde het gemiddelde bedrag aan Ozb juist. Het meest in Haarlemmerliede (nu Haarlemmermeer) met -28 procent en in Weesp (nu Amsterdam) met -33 procent.

OZB vaak sluitpost voor begrotingen

Vereniging Eigen Huis wil dat het kabinet met extra geld voor gemeenten voorkomt dat de hoge kosten van wettelijke zorgtaken voor ouderen en jongeren worden betaald door huiseigenaren.

Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis: "Het huidige systeem, waarbij de Ozb een sluitpost is om gaten op de gemeentelijke begroting te dichten, is niet houdbaar. Huiseigenaren betalen daardoor voor lokale voorzieningen waar alle inwoners gebruik van maken. Zo is de Ozb de afgelopen jaren in veel gemeenten extra gestegen om tekorten op jeugd- en oudenzorg (Wmo) te dekken. Dit kan zo niet doorgaan. In het regeerakkoord wordt een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten aangekondigd voor de periode na 2025. Daarbij worden ook alternatieven voor de Ozb betrokken. Dit is een kans om het systeem van de gemeentelijke belastingen eerlijker te maken.”

Woonlasten politiek gevoelig bij gemeenteraadsverkiezingen

De ontwikkeling van de onroerendezaakbelasting is iedere vier jaar een gevoelig punt bij gemeenteraadsverkiezingen. Veel kiezers vinden het belangrijk bij hun stemkeuze, vooral als eerder gedane beloftes over beperking van de gemeentelijke woonlasten niet zijn waargemaakt. Vereniging Eigen Huis roept daarom lokale politici op om geen loze beloftes te doen over beperking van de Ozb als zij nu al weten dat ze dat niet waar kunnen maken.

Door: Nationale Bouwgids