Vastelastenbond wil herinrichting verouderde WOZ-wet

De manier waarop het WOZ-proces is ingestoken, is niet meer van deze tijd, stelt consumentenorganisatie de Vastelastenbond. Doordat de WOZ-bepaling sterk verouderd is, dupeert deze wet de burger. De organisatie wil dat het systeem op de schop gaat en in dienst van de consument komt te staan. Dat is in de huidige vorm absoluut niet het geval, stelt directeur Dirk-Jan  Wolfert. Dit meldt de Vastelastenbond. 

Burgers ontvangen in februari of maart de WOZ-beschikking. In dit document vermeldt de gemeente de hoogte van de WOZ-waarde en het te betalen bedrag aan gemeentelijke belastingen. Wanneer een burger niet akkoord gaat met de hoogte van de WOZ-beschikking, heeft hij zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Dit tijdspad is beduidend korter dan de periode die de gemeente neemt om op het bezwaar te reageren.

Oneerlijke verdeling

Volgens Wolfert staat de tijdsperiode voor burgers niet in verhouding tot de ruimte die gemeenten nemen om de ingediende bezwaren te reageren. “Geef inwoners binnen zes weken antwoord of gun hen dezelfde tijd om te reageren op de beschikking. Nog beter is het om in de wet op te nemen dat inwoners van de gemeente het gehele jaar bezwaar mogen maken. Bij een betere spreiding van de bezwaren zou dat een werkdrukverlaging teweeg kunnen brengen bij de gemeente.”

Sterk verouderd proces

De directeur van de consumentenorganisatie pleit voor een herinrichting van de wetgeving: “De manier waarop de WOZ-waarde wordt bepaald , is sterk verouderd. De Wet WOZ stamt uit 1994. Het principe van de wet is goed, maar met de techniek en software van nu kan het proces vereenvoudigd en meer gestroomlijnd worden. Burgers kunnen veel eerder geïnformeerd worden over hun WOZ-beschikking.”

WOZ-waardeloket

Wolfert raadt huizenbezitters die twijfelen over de hoogte van hun WOZ-waardebepaling aan middels een aantal stappen zelf de WOZ-bepaling te controleren voordat ze bezwaar maken. De eerste stap is kijken of de juiste objectkenmerken zijn gebruikt, dan het taxatierapport op te vragen en vergelijking te maken op het WOZ-waarde loket met vergelijkbare woningen.

Wetswijziging noodzaak

De directeur van de consumentenorganisatie pleit voor een aanpassing van de wet: “Een goed begin zou zijn dat het ministerie van financiën een wetsvoorstel indient bij de ministerraad zodat de Tweede kamer en de Eerste kamer zich hierover kunnen buigen. De kloof tussen burger en overheid is groot. Een wetswijziging is een mooie manier om de kloof tussen burger en gemeente te slechten.”

Door: Nationale Bouwgids 
Afbeelding: Vastelastenbond