Normal__betaalbaar_wonen_moet_lukken_met_de_plannen_van_minister_de_jonge_

Tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen was 'betaalbaar wonen' veruit het belangrijkste thema voor de kiezers. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting heeft vlak voor deze verkiezingen de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij wil de komende jaren meer regie gaan nemen om zo snel mogelijk tot de realisatie van 100.000 nieuwe woningen per jaar te komen. De ambitie is er en het enthousiasme is groot. Maar dat alleen is niet voldoende, de slagkracht zal voor het verschil moeten zorgen, stelt Jan van der Doelen van ING. Dit meldt ANP Expert Support. 

In de Nationale Woon- en Bouwagenda worden de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen en de programmatische aanpak voor de komende jaren geschetst. Het Programma Woningbouw beschrijft de aanpak om de woningbouw te versnellen. Het doel is 900.000 woningen tot en met 2030 te realiseren en om zo snel mogelijk op te schalen naar het opleveren van 100.000 woningen per jaar. De nadruk komt hierbij te liggen op het realiseren van betaalbare woningen. Zowel koop als huur. En ook met tijdelijke woningen wordt die opschaling vormgegeven.

Ambitieuze plannen

“Ik moet toegeven dat de plannen van minister De Jonge ambitieus zijn.”, zegt Van Doelen. “Persoonlijk hou ik daarvan, het straalt een positieve can-do-mentaliteit uit. Maar er zijn wel flink wat uitdagingen die overwonnen moeten worden om de plannen te realiseren. Zoals het gebrek aan voldoende capaciteit (zowel bij de productiebedrijven als de overheid), het te geringe aantal beschikbare locaties, de nog steeds niet opgeloste stikstofproblematiek, de in te voeren omgevingswet met ongetwijfeld aanloopproblemen en woningbouwcorporaties die willen bouwen en ontwikkelen maar dat nog niet in voldoende mate kunnen. Onder de bouwers wordt de trage vergunningverlening als grootste obstakel gezien voor snellere woningbouw.”

Strakke regie

De slagkracht die nodig is kan alleen bereikt worden met een strakke regie vanuit het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, stelt Van Doelen. Zodat alle betrokken partijen bij deze complexe opgave dezelfde weg inslaan. “Ondanks dat de toolbox van de minister hiervoor nog niet heel goed gevuld is, zoals het kunnen afdwingen dat gemeenten, provincies en corporaties volgens afspraak leveren, krijgt De Jonge op grond van de tot nu toe getoonde daadkracht van mij het voordeel van de twijfel.”

Door: Nationale Bouwgids