Normal_woningcorporaties_hebben_moeite_met_aanpak_woonfraude

De coronacrisis en capaciteitsproblemen bij woningcorporaties zorgen ervoor dat veel woonfraudezaken niet worden aangepakt. De handhaving wordt bemoeilijkt doordat corporaties het nog onverantwoord vinden voor controleurs om huisbezoeken te doen. Woonfraude omvat onder meer het illegaal onderverhuren van een huis door een huurder, prostitutie of drugsproductie. Dit meldt NOS. 

Bij Woonbron, een corporatie met huizen in onder meer Dordrecht, Delft en Rotterdam, zijn overlastzaken belangrijker dan woonfraudezaken. Dit omdat de aanpak van woonfraude veel tijd in beslag neemt en specialistisch werk omvat. Ook de Utrechtse corporatie Mitros heeft niet genoeg tijd en mensen om woonfraudezaken te onderzoeken.

Vaker illegale onderverhuur

Waarschijnlijk is er in de afgelopen twee jaar ook vaker sprake geweest van woonfraude dan de officiële cijfers nu laten zien. Controleurs zijn minder vaak op bezoek geweest in de wijken. Dat vermoedt ook de Zuid-Hollandse Vestia. Huurwoningen worden waarschijnlijk vaker illegaal onderverhuurd dan voorheen, deels door de oververhitte woningmarkt.

Als het aan koepelorganisatie Aedes ligt, krijgen woningcorporaties hulp van gemeenten en politie bij het opsoren van woonfraude. In sommige gemeenten gebeurt dat al, maar dat is lang niet altijd het geval.

Door: Nationale Bouwgids / Johanne Levinsky