Vacatures installateurs warmtepompen en zonnepanelen onvervulbaar

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is een struikelblok voor de energie-opgave waar Nederland voor staat, aldus ABN AMRO. Volgens een rapport van de bank blijkt ruim een derde van de vacatures die te maken hebben met de overgang naar duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonnestroom, onvervulbaar. Het gaat onder meer om installateurs van warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast is er een tekort aan monteurs voor dakwerk, sanitair, verwarming en gas- en waterleidingen.

Volgens ABN AMRO is de krapte op de arbeidsmarkt niet eerder zo groot geweest. Voor ruim een vijfde van alle vacatures zijn geen mensen voorhanden. De bank kijkt daarbij onder andere naar beroepsvoorkeuren en reisafstand. Bij de beroepen die raken aan de energietransitie is voor 36 procent van de vacatures nagenoeg niemand te vinden.

Om het aanbod van personeel te vergroten, moeten initiatieven worden genomen. ABN AMRO wijst als voorbeeld naar Groningen waar uitkeringsgerechtigden via het UWV in drie maanden tijd opgeleid kunnen worden tot installateur van zonnepanelen. Techniek Nederland heeft op zijn beurt alle lokale overheidsplannen en educatiemogelijkheden inzichtelijk gemaakt.

Stevige maatregelen

Klimaatwetenschappers wijzen erop dat de uitstoot van broeikasgassen "onmiddellijk en stevig" moet worden teruggedrongen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad in 2050, ten opzichte van de tweede helft van de 19e eeuw. In diverse sectoren zijn maatregelen nodig om de "schadelijke gevolgen" van de opwarming te voorkomen, zoals extreme hitte, overstromingen en langdurige periodes van droogte.

In het coalitieakkoord is een klimaat- en transitiefonds aangekondigd ter grootte van 35 miljard euro. Dit geld moet onder meer worden ingezet voor de aanleg van infrastructuur voor schone energiebronnen, waar de personeelstekorten de plannen dus enigiszins dwarsbomen.

Door: ANP