Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Het gerechtshof beslist: NAM moet (verder) worden vervolgd

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 5 min
location_on [xx]km
Het gerechtshof beslist: NAM moet (verder) worden vervolgd
Het gerechtshof heeft het Openbaar Ministerie (OM) in een baanbrekende beslissing opdracht gegeven tot verdere strafrechtelijk vervolging van de NAM. In maart 2021 maakte het OM kenbaar af te willen zien van de verdere vervolging. Dat verzoek is vandaag door het gerechtshof (gedeeltelijk) afgewezen. Dit meldt de Groninger Bodem Beweging (GBB). 

"Ten aanzien van beklaagde is de verdenking gerezen dat zij een ernstig strafbaar feit heeft begaan. Deze verdenking rechtvaardigt in beginsel dat beklaagde zich daarvoor tegenover de strafrechter verantwoordt. De omstandigheid dat inmiddels ná de periode waarop de verdenking ziet tot gewijzigde politieke inzichten is gekomen ten aanzien van de gaswinning laat dit onverlet, nog daargelaten dat het volledig afbouwen van de gaswinning slechts een voornemen is dat tot nu toe niet is gerealiseerd", aldus het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden.

Erkenning van het leed

Jelle van der Knoop (GBB): "In de beschikking van het hof zien wij erkenning van het leed dat de Groningers door de gaswinning is aangedaan. Het hof kwalificeert het handelen van de NAM als een ernstig strafbaar feit waarbij het hof benadrukt dat niet is gebleken dat de NAM zich ter voorkoming van schade of letsel heeft ingezet om de winning te beëindigen of te verminderen."

Advocaten Gerard Spong en Emile van Reydt voegen daaraan toe: "Het gerechtshof veegt de vloer aan met de strafrechtelijk argumenten van zowel het openbaar ministerie als de NAM en oordeelt dat strafrechtelijke vervolging in beginsel geboden is. Wat ons betreft is het een historische dag waarop recht wordt gedaan aan de geplaagde Groningse burgers."

Aardbevingsschade

Op 11 september 2015 deed de Groninger Bodem Beweging (GBB) aangifte tegen de NAM vanwege de door de aardbevingen toegebrachte schade en het gevaar waaraan bewoners werden blootgesteld. Op 8 december 2015 gaf het OM te kennen geen strafvervolging van de NAM te willen instellen. Naar aanleiding hiervan verzocht de GBB het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden in artikel 12 Sv-procedure de vervolging van de NAM te gelasten. Hieraan gaf het gerechtshof bij beslissing van 20 april 2017 gehoor. In de onderzoeksopdracht aan het OM stelde het gerechtshof de vraag centraal of van de gaswinning te duchten levensgevaar is uitgegaan. Het OM heeft tot heden lang over het strafrechtelijk onderzoek gedaan, de GBB rekent erop dat er nu meer vaart in komt.

Door: Nationale Bouwgids

07 december '23 ( 8:49)

Toename aan familiehypotheken kan leiden tot hogere huizenprijzen

Een op de zes huizenkopers met een hypotheek leent geld van familie om een woning te kopen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). DNB waarschuwt dat de prijzen op de krappe woningmarkt verder kunnen stijgen als kopers meer geld kunnen besteden aan een huis.

07 december '23 ( 8:33)

Wachttijd ketelmonteurs kan oplopen deze winter

De wachttijd voor het vinden van een monteur die cv-ketels onderhoudt en repareert kan deze winter oplopen. Dat komt doordat een deel van de verwarmingsbedrijven een nieuw verplicht certificaat nog niet heeft en daarom niet meer aan cv-ketels mag werken, zegt brancheorganisatie Techniek Nederland.

07 december '23 ( 6:03)

Huurwoningen dalen in 2024 verder in waarde

Huurwoningen dalen dit jaar en volgend jaar sterk in waarde, verwacht ABN AMRO. Dat is volgens de vastgoedexperts van de bank het gevolg van strengere huurregulering door de overheid, in combinatie met de hoge rente. Daardoor is het moeilijker om deze panden te financieren.

04 december '23 ( 9:18)

Aanschaf zonnepanelen sneller terugverdiend door prijsdaling

Doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar flink is gedaald, kan de aanschaf inmiddels in zes jaar worden terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal op basis van berekeningen met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de voorlichtingsorganisatie kost een set van tien panelen inclusief installatie en omvormer nu nog 5000 euro; dat was begin dit jaar 7500 euro.

22 november '23 ( 6:03)

Koopwoningen in oktober gemiddeld 0,7 procent duurder

Koopwoningen zijn in oktober weer duurder geworden in vergelijking met de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de prijzen voor huizen gemiddeld 0,7 procent. Na een daling van de huizenprijzen vorig jaar lijkt de markt zich te herstellen.

16 november '23 ( 6:03)

Laagste omzetgroei voor woningbouwers sinds eind 2020

Bouwers van woningen en andere gebouwen hadden van juli tot en met september te maken met de laagste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2020. Economen voorspellen al langer dat de bouwsector de komende tijd zal krimpen, onder andere door de hogere rentes, kostenstijgingen en gebrek aan geschikte bouwgrond.

09 november '23 (13:32)

Met aanpassing middenhuurwet is hogere huur mogelijk in nieuwbouw

Woonminister Hugo de Jonge past zijn wet voor regulering van de middenhuur aan, na een groot aantal reacties op zijn wetsvoorstel. Ontwikkelaars die de komende twee jaar voor dat segment bouwen, mogen 10 procent meer huur vragen gedurende de komende tien jaar.

08 november '23 ( 8:32)

6 procent Nederlandse huishoudens heeft energiecontract boven prijsplafond

Zo'n 6 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een elektriciteits- en gascontract met prijzen boven het prijsplafond. Het is voor deze huishoudens bijna altijd voordelig om een ander contract af te sluiten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

08 november '23 ( 8:03)

'Gevolgen klimaatverandering inprijzen in waardebepaling woning'

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en hevige neerslag, zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat het bewustzijn over deze risico's groter wordt.

03 november '23 (11:17)

'Zonder nieuw overheidsbeleid loopt huizentekort verder op'

Het huizentekort in Nederland dreigt verder op te lopen als er niet snel nieuw overheidsbeleid komt. De afgelopen jaren is zwaar ingezet op subsidies, maar die zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maar beperkt effectief. Zonder extra maatregelen zakt de nieuwbouw van woningen op de korte termijn waarschijnlijk verder in, voorziet het kennisinstituut in een nieuwe studie.