Normal_vijlbrief_komt_met_plan_om_huizen_in_groningen_sneller_veiliger_te_maken

Het versterken van de woningen in het Groningse aardbevingsgebied gaat niet snel genoeg en veel bewoners zijn ontevreden. Veel bewoners wachten te lang op duidelijkheid en er is te weinig vooruitgang. Daarnaast ontstaan er in kleine gemeenschappen verschillen die niet uit te leggen zijn. Dit vraagt om ingrijpen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft met de gemeente Eemsdelta en de NCG afgesproken om in 4 dorpen te beginnen met een door hen ontwikkelde dorpenaanpak. Goede voorbeelden uit deze crisisaanpak kunnen zo snel mogelijk elders worden toegepast. Ook verwacht Vijlbrief dankzij deze aanpak zicht te krijgen op wat nodig is om versnelling van de totale versterkingsoperatie mogelijk te maken. Dit meldt Rijksoverheid. 

 

De 4 dorpen waar het om gaat zijn Garrelsweer, Zeerijp, Wirdum en Leermens en liggen in de kern van het aardbevingsgebied. Veel huizen hier zijn onvoldoende veilig en hebben schade. Bewoners hebben hier bovendien recent weer nieuwe aardbevingen meegemaakt. Doel is om de versterkingsoperatie in deze dorpen versneld af te ronden.

De dorpenaanpak

De kern van de dorpenaanpak bestaat eruit dat het dorp in zijn geheel wordt versterkt waar dat voor de veiligheid nodig is. Dat wil zeggen dat de betrokken bouwers, NCG en de gemeente samen met de bewoners een plan maken voor het gehele dorp. Dat biedt helderheid aan bewoners over waar zij aan toe zijn: wat de planning is voor hun eigen woning, en wat er in de rest van hun dorp gaat gebeuren. Bovendien kunnen bewoners erop vertrouwen dat de versterkingsoperatie in hun dorp ononderbroken doorgaat en dat deze partijen niet weggaan totdat het klaar is.

Er komt er in elk dorp een dorpsteam met vaste mensen. Zij sturen op de planning, de begeleiding en betrokkenheid van bewoners, de aansturing van aannemers en de uitwerking van maatwerk. De gemeente en NCG regelen dit. Het dorpsteam werkt oplossingsgericht en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken met bewoners ook worden gerealiseerd. Bewoners hebben daarbij volledige zeggenschap over de versterking van hun eigen huis. In de dorpenaanpak geldt daarnaast dat de bewoners samen met het dorpsteam bepalen hoe de planning voor hun dorp er uit gaat zien. Binnen die dorpsplanning blijft er uiteraard ruimte voor eigen keuzes van bewoners, bijvoorbeeld om zelf een schilder of bouwer te kiezen. Dit mag niet voor vertraging zorgen voor de rest van het dorp.

Verbinder met mandaat

De staatssecretaris benoemt binnenkort in samenspraak met de regio een verbinder die een sleutelrol krijgt om onnodige vertraging te voorkomen. De verbinder werkt samen met het dorpsteam en krijgt ruimte om vastlopende en vertragende zaken snel op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vergunningprocedures, moeilijk uitlegbare verschillen en hoe bewoners daadwerkelijk centraal te stellen. Deze troubleshooter werkt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van staatssecretaris Vijlbrief.

Door: Nationale Bouwgids