Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

'Uitslag verkiezingen heeft weinig invloed op woondeals'

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 5 min
location_on [xx]km
De kans dat de zogeheten woondeals, afspraken over het aantal te bouwen woningen in provincies, niet worden uitgevoerd omdat een nieuw provinciebestuur dat niet wil, schat hoogleraar Peter Boelhouwer (TU Delft) in als klein. "De afspraken zijn al gemaakt. Maar als een BoerBurgerBeweging (BBB) een meerderheid ergens krijgt, zouden er wel weer gesprekken gevoerd kunnen gaan worden over de exacte invulling van de plannen." Voor veel kiezers is wonen het belangrijkste thema van de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen, peilde het Kieskompas onlangs.

Provincies hebben als traditionele taak het afstemmen van de ruimtelijke ordening, zoals bepalen hoeveel woningen gebouwd worden, bestemmingsplannen beoordelen en deze regionaal afstemmen, schetst Boelhouwer. De laatste jaren zijn daar nieuwe taken bijgekomen, zoals het soort woning bepalen. "In de praktijk hebben provincies best veel macht gekregen in de woningbouw, zeker buitenstedelijk. Als daar iets veranderd moet worden, moet een bestemmingsplan gewijzigd worden."

Met de komst van de zogeheten regiewet kan het Rijk ingrijpen en instructies geven als gemeenten en provincies achterlopen met het uitvoeren van woningbouwplannen. "Dat wordt heel spannend, want er zitten veel grote verschillen tussen partijen die meedoen aan de verkiezingen", zegt de hoogleraar. "Zo wil BBB alleen binnenstedelijk bouwen, anders kost het landbouwgrond. Stel je voor dat BBB de meerderheid krijgt, dan moeten ze beleid gaan uitvoeren waar ze niet achter staan. En dan kan het Rijk weer op basis van de woondeals instructies geven als een provinciecollege zich er niet aan houdt."

Meer subsidies

Provincies moeten ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties beter betrekken bij de huidige woningbouwplannen om woondeals vlot te trekken, zegt Boelhouwer. "Die zitten nu niet altijd goed aan tafel, dat is echt een weeffout. Kritiek uit de marktpartijen is ook dat veel plannen nu boterzacht zijn."

Volgens Boelhouwer zouden ook meer subsidies, het aanpassen van kwaliteitseisen die boven het bouwbesluit uitstijgen of locaties om te bouwen zoeken die minder kostbaar zijn, oplossingen kunnen zijn voor de huidige woondeals. Want die zijn "heel onzeker in de huidige marktomstandigheden." Zo kunnen het afgeven van milieuvergunningen, hoge grondprijzen en weinig beschikbare locaties allemaal voor problemen zorgen bij provincies in hun rol in de woningbouw. Vrijdag riep woningcorporatiekoepel Aedes provincies op genoeg bouwlocaties voor sociale huur aan te wijzen in de woondeals.

Door: ANP

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.

01 mei '24 ( 8:18)

Aantal starters dat hypotheek aanvraagt in 5 jaar niet zo hoog geweest

Het aantal starters dat in april een hypotheek heeft aangevraagd is in vijf jaar niet zo hoog geweest, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Zo'n 14.500 starters vroegen vorige maand een hypotheek aan, in april vorig jaar deden nog geen 12.000 starters dit.

17 april '24 (11:19)

Weggezakte bouwkraan Leusden dreigt op woningen te vallen

Een weggezakte bouwkraan van 25 meter hoog, dreigt in Leusden op woningen te vallen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kraan staat in de straat Waarden. Twintig woningen zijn ontruimd.

16 april '24 ( 9:23)

Kopers op woningmarkt zien toename in onderlinge concurrentie

De concurrentie onder woningzoekers is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, meldt huizensite Funda. De toename in concurrentie heeft invloed op hoe kopers de zoektocht naar een nieuwe woning ervaren. Het aantal kopers dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen bleef gelijk aan vorig kwartaal, maar het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen nam af.

11 april '24 (12:34)

Meer goedkopere nieuwbouw helpt niet om woningtekort op lange termijn op te lossen

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.

11 april '24 (12:21)

Wachtende doorstromers remmen aanbod huizenmarkt

Dat nu minder huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, komt mede doordat vier op de vijf doorstromers eerst een huis kopen voordat ze hun woning in de verkoop doen, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Daardoor zijn er minder woningen op de markt en blijft de doorstroming heel erg beperkt", zegt ze.