Logo_rijnboog

De bouw van woonbuurt Paradijs in Rijnboog komt snel dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het bestemmingsplan vastgesteld. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan ook goedkeurt, starten begin 2014 de  sloopwerkzaamheden. Daarna volgt archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet-gesprongen explosieven. De aanleg van kabels, leidingen en riolering begint later dat jaar en als alles meezit start de woningbouw eind 2014. 

Voor het wonen in deze nieuwe binnenstadsbuurt bestaat veel belangstelling. Ontwikkelaar Blauwhoed heeft inmiddels met een 15-tal geïnteresseerden een woonworkshop gehouden om het ontwerp van de stadswoning af te stemmen op hun wensen.

Verantwoordelijk wethouder Gerrie Elfrink: “De realisatie van deze bijzondere stadswoonwijk, die de historische sfeer van voor de oorlog uitstraalt, komt nu heel dichtbij. Nog even en de bouwvakkers kunnen aan het werk. Mede dankzij het goede nieuws van de provincie, die 1 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor dit project, kunnen we voortvarend aan de slag. Dit is heel goed voor Arnhem en voor het project Rijnboog. Het levert bovendien ook werkgelegenheid op in de bouw en dat is in deze tijd een zeer welkome boodschap”.

7 reacties
Zeven ondernemers en bewoners hebben op het ontwerpbestemmingsplan gereageerd. Zij willen de bereikbaarheid van de bedrijven en woningen verzekerd zien. In het bestemmingsplan is deze bereikbaarheid gegarandeerd.

Woonstraat autovrij
Paradijs ligt tussen Markt, Kerkplein/Turfstraat en Rodenburgstraat. Er worden 31 koopwoningen gebouwd op een unieke plek tussen het stadscentrum en de Rijn.De toekomstige bewoners hebben grote invloed op de vorm en indeling van hun woning. De woonstraat Paradijs wordt autovrij. Parkeerplaatsen zijn bereikbaar via een toegangsweg aan de achterkant van de woningen. Deze toegangswegen maken ook de achterzijde van de bedrijven aan de Markt en Turfstraat bereikbaar. De ateliers aan de Rodenburgstraat zijn vanaf de Ariën Verhoeffstraat bereikbaar over een pad via Paradijs. Aan de kant van het Kerkplein verrijzen 24 huurappartementen boven nieuwe winkelruimten.

Beeldkwaliteit
Behalve het bestemmingsplan, wordt  ook het beeldkwaliteitsplan voor Rijnboog ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarin staan de uitgangspunten voor de vormgeving van het Rijnbooggebied. Deze zijn met bewoners en belangstellenden besproken. De nieuwbouw moet passen bij de sfeer in de verschillende gebieden, namelijk de historische stad, de wederopbouwstad, de singels en het bestuurskwartier. Het accent ligt op afwisseling in gevels en op details als erkers en entrees. Afspraken over schaal, maat, bouwhoogten, materiaalkeuze en gevels liggen op hoofdlijnen vast, maar zijn niet dichtgetimmerd. Voor de openbare ruimte zijn profielen bedacht: de bestratingspatronen zijn gelijk aan die in de binnenstad waarbij er genoeg ruimte is om pleinen, groen en kunst in te vullen. Het kwaliteitsteam Rijnboog bewaakt de beeldkwaliteit bij alle bouw- en inrichtingsplannen in Rijnboog.

© Nationale Bouwgids