Logo_kosten_koper

De aanbevelingen in het rapport 'Kosten Koper' van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen sluiten aan bij de maatregelen voor de woningmarkt die door het kabinet in gang zijn gezet. Dat schrijft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in de reactie op het rapport, dat hij namens het kabinet aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Het kabinet heeft veel waardering voor de grondige analyse, het afgewogen oordeel en de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen. Met de Hervormingsagenda Woningmarkt heeft het kabinet inmiddels perspectief geboden op een flexibele woningmarkt die toekomstbestendig is, op meer keuze voor huurders en kopers en op kansen voor investeringen in de woningmarkt.

Er wordt een goede balans gezocht tussen overheidssturing en particulier initiatief. De overheid richt zich meer op het beschermen en versterken van de positie van de consument en het bieden van ruimte aan vrije keuzes. Voor marktpartijen, bouwers en verhuurders ligt er de uitdaging om de vraag van de woonconsument centraal te stellen bij de ontwikkeling van bouwlocaties en nieuwe woningen.

Het kabinet zal vanaf 2014 jaarlijks voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een overzicht van de relevante indicatoren voor de ontwikkeling van de woningmarkt naar de Tweede Kamer sturen.

© Nationale Bouwgids