Logo_vereniging_bwt_nederland

470 deelnemers uit 220 gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten en bedrijven en instellingen namen deel aan het congres. De presentaties en foto’s vindt u op www.vereniging-bwt.nl.

Een BZK-vertegenwoordiger gaf een presentatie over de stand van zaken van het project Private kwaliteitsborging. Het doel van private kwaliteitsborging is om de bouwsector weer zelf verantwoordelijk te maken voor de bouwkwaliteit. De (gemeentelijke) bouwtechnische toets van bouwplannen zal hiermee in de toekomst door private instrumenten worden vervangen. In het huidige stelsel kunnen bouwende partijen zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit, bijvoorbeeld door zich te verschuilen achter een door de gemeente afgegeven bouwvergunning. Dan wordt feitelijk misbruik gemaakt van het vertrouwen in de gemeentelijke bouwplantoets. Daarnaast is de versterking van de positie van de bouwconsument belangrijk. Bijvoorbeeld door verbetering van aansprakelijkheidsregelingen bij (nieuw)bouw kan de bouwconsument sterker in zijn recht komen te staan.

Bij de stand van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was een overzicht verkrijgbaar van de laatste wijzigingen en de wijzigingen die op stapel staan voor het Bouwbesluit 2012. Bijgevoegd vindt u dit overzicht.
wijzigingen_bouwbesluit_2012.pdf

© Nationale Bouwgids