Normal_schilderwerken

Zelfstandige schilders moeten net als andere zpp'ers zelf kunnen uitmaken of en hoe zij willen sparen voor hun pensioen, vindt Zelfstandigen Bouw. Zij wil dan ook niet actief meewerken aan het in stand houden van de verplichte aansluiting van zzp-schilders bij het pensioenfonds voor schilders.

Het pensioenfonds moet bij het Ministerie van Sociale Zaken een nieuwe aanvraag indienen voor deze verplichtstelling omdat het pensioenreglement moet worden aangepast aan de verhoging van de pensioenleeftijd. Zelfstandigen Bouw is tegen die verplichting, maar gedoogt hem nadat zij tevergeefs de verplichtstelling via een juridische procedure had aangevochten.  “Maar actief meewerken aan de nieuwe aanvraag zoals BPF heeft gevraagd, is niet aan de orde”.
In het bestuur van BPF hebben zzp’ers sinds kort een zetel. Zelfstandigen Bouw wil die positie gebruiken om de belangen van haar leden te behartigen. Hoog op het verlanglijstje staat herstel van het ooit opgebouwde vroegpensioen. Werknemers krijgen dat nu gewoon bij hun pensioen. Maar schilders die eerst in loondienst waren en tussen 2006 en 2014 voor zichzelf zijn begonnen, kunnen er geen aanspraak op maken. “Die onrechtvaardigheid moet worden aangepast”, vindt Verhoef. Voor schilders die vanaf 2014 als zzp’er verder gaan, heeft Zelfstandigen Bouw dat onlangs al geregeld, maar voor de ‘oude gevallen’ nog niet.

Bron: zelfstandigenbouw.nl