Normal_blok_voor_blok

Het congres markeert het symbolische moment waarop Nederland aan de slag gaat met op grote schaal stimuleren van energiebesparing in de bestaande woningbouw. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma geven het startsein om tot de gewenste versnelling te komen, want nu is de tijd om de energiebesparingsmarkt in de bestaande bouw verder te laten groeien. Tal van nieuwe lokale initiatieven worden ondersteund door de gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden met subsidie vanuit de ondersteuningsstructuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daar € 15 miljoen voor uitgetrokken.

 Energiebesparing in de bestaande woningbouw is voornamelijk een lokale aangelegenheid. Woningcorporaties en eigenaren van particuliere koopwoningen besluiten zelf om al dan niet maatregelen te treffen. Hoe kunnen particuliere en professionele woningeigenaren aangezet worden tot het energetisch verduurzamen van hun woningbezit? Dat was de uitdaging die 13 consortia van lokale organisaties zijn aangegaan. Hun kennis en ervaring worden op 1 oktober gepresenteerd en ter beschikking gesteld. Met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn in 2012 deze 13 projecten van start gegaan, waarvan vijf tevens ‘green deals’ zijn. De activiteiten van de provincie Overijssel voor energiebesparing in woningen worden wel als het veertiende ‘blok voor blok’ project betiteld.

Deelnemers aan het congres kunnen niet alleen deze informatie ophalen, maar worden ook gestimuleerd om te reflecteren op de eigen lokale situatie en uitgangspositie. Het gaat erom te komen tot een eigen handelingsperspectief en inzicht te krijgen in de zinvolle samenwerkingsafspraken. Het congres helpt deelnemers verder te bouwen aan een eigen succesvolle lokale aanpak.

Tijdens het congres kunt u diverse workshops en sessies volgen om tot verdieping op thema’s te komen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag ‘Hoe kan ik effectief wijkambassadeurs inzetten?’ of ‘Hoe kan ik bouw- en installatiebedrijven faciliteren in het creëren van meer vraag naar maatregelen?’ Dit zijn slechts twee voorbeelden van een reeks workshops die worden gegeven door (ervarings)deskundigen van binnen of buiten de ‘blok voor blok’ projecten. Voor iedereen die betrokken is bij het faciliteren of uitvoeren van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen biedt het congres de mogelijkheid om inhoudelijk de diepte op te zoeken en effectieve samenwerkingsrelaties aan te gaan.

Het congres ‘blok voor blok: nieuwe groei in energiebesparing’ wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van BZK. Het congres vindt plaats in samenwerking met de VNG.

Klik hier voor de congresuitnodiging. U bent van harte welkom!

© Nationale Bouwgids