Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Vernietigend rapport over corporatiestelsel

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 8 min
location_on [xx]km
(Novum) - De parlementaire enquêtecommissie die het corporatiestelsel onderzocht heeft donderdag een vernietigend rapport gepresenteerd. De corporatiebestuurders hebben gefaald, het toezicht heeft gefaald en de politiek heeft gefaald, blijkt uit het eindrapport dat voorzitter Roland van Vliet (PVV) donderdagmiddag presenteerde.

Van Vliet onderzocht samen met zijn commissieleden verschillende incidenten die onder meer Vestia aan de rand van de afgrond brachten. "Het feitenrelaas van de onderzochten casussen heeft de commissie verbaasd, geschokt en verontrust", schrijft Van Vliet. "Er is sprake van wanbestuur, bestuurscrises of ernstig financieel mismanagement, soms ook in combinatie. In opvallend veel gevallen is er ook sprake van zelfverrijking, of op zijn minst ontbreekt een 'moreel kompas' bij topbeloningen."

De hoofdschuldigen zijn de corporatiebestuurders. "Zij hebben, soms op grove wijze, gefaald en het in hen gestelde maatschappelijke vertrouwen beschaamd." Van Vliet spreekt van 'doorgeslagen ambities en zonnekoninggedrag, resulterend in megalomane projecten, speculatieve vastgoed- en grondtransacties, creatief boekhouden, zelfverrijking of zelfs frauduleus handelen'.

"Het steekt de commissie dan ook dat veel van deze verantwoordelijke bestuurders en commissarissen geen of weinig blijk geven van kritische zelfreflectie op hun handelen", vervolgt hij. "Sterker nog: zij lijken in veel gevallen te proberen hun verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven. Van bezinning of spijt lijkt niet of nauwelijks sprake."

De corporatiebestuurders konden in de fout gaan doordat de corporaties in de jaren negentig zelfstandigheid en financiële vrijheid kregen. Ook was er veel geld en waren de financiële risico's beperkt. Deze mix van factoren verklaart dat 'bepaalde gevierde volkshuisvesters in sommige gevallen zijn verworden tot zonnekoningen'. Structurele tekortkomingen maken bepaald gedrag mogelijk. "Of zoals het spreekwoord luidt: gelegenheid maakt de dief."

Van Vliet haalt ook uit naar de toezichthouders en de politiek, die ook hebben gefaald. De publieke toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft onvoldoende zicht gehad op derivatenportefeuille bij Vestia, die de corporatie uiteindelijk opbrak. Ook de controlerende accountants bleken 'niet altijd de rol te spelen die van hen wordt verwacht'. Daarbij hebben de banken de complexe financiële producten 'soms agressief' gepromoot, waarbij eigen gewin belangrijker was dan het klantbelang.

Ook de achtereenvolgende ministers die toezicht hielden op de volkshuisvesting hebben steken laten vallen. De invulling daarvan is de afgelopen jaren 'onder de maat' geweest. De beoordeling van individuele jaarverslagen was een 'papieren exercitie die het label volkshuisvestelijk toezicht naar het oordeel van de commissie niet waard is'. In een aantal gevallen bevatten deze rapporten een positieve toon, waarmee de bewindslieden onbedoeld het ontstaan van incidenten eerder in de hand hebben gewerkt dan getemperd.

De Tweede Kamer heeft eveneens zitten slapen, oordeelt Van Vliet, die spreekt van 'politiek onvermogen'. Het parlement heeft zichzelf te lang aan de zijlijn opgesteld als het gaat om het fundamenteel ter discussie stellen van het corporatiestelsel.

Volgens Van Vliet hangen de incidenten samen met het stelsel. Hij doet dan ook een aantal voorstellen om te komen tot een 'robuuster' systeem. Zo moet het toezicht op de schop, en is een cultuurverandering noodzakelijk. Ook mogen corporaties niet langer commerciële avonturen beginnen.

26 juni '24 ( 7:19)

'Huurprijzen woningcorporaties stijgen gemiddeld 5,1 procent'

DEN HAAG (ANP) - De huren van woningen van woningcorporaties gaan op 1 juli gemiddeld met 5,1 procent omhoog, meldt de vereniging van woningcorporaties Aedes. De prijsstijging ligt net iets onder de wettelijk toegestane huurverhoging van 5,3 procent. Volgens de vereniging stijgen de huren gemiddeld 0,7 procent minder dan de gemiddelde loonstijging van 5,8 procent in 2023.

25 juni '24 (16:18)

Senaat kiest met aannemen huurwet terecht voor huurder, aldus Woonbond

De Eerste Kamer stelt het belang van huurders en woningzoekenden terecht boven dat van verhuurders door de wet aan te nemen die de huren in de middensector en de sociale huursector omlaag moet brengen. Dit vindt de Woonbond, de belangenbehartiger voor huurders.

03 juni '24 ( 8:30)

Woningbouw versnellen in Noord-Holland: provincie trekt 76 miljoen uit

Noord-Holland wil dat er over zeven jaar 191.000 nieuwe woningen in de provincie zijn gebouwd en trekt daar 76,4 miljoen euro voor uit. "Met dit bedrag kunnen we samen met onze gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars een mooie slag maken", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB).

28 mei '24 (13:19)

Meer huizen in vrije sector krijgen nieuwe eigenaar en huurder

Ín de vrije sector zijn in het eerste kwartaal van dit jaar meer huizen verhuurd, melden de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL). Het aantal woningen met een nieuwe eigenaar en nieuwe huurder is ruim 12 procent gestegen vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. De huurprijzen zijn licht gedaald, met 0,6 procent.

23 mei '24 (10:18)

Ook bij fors aardgasverbruik kan Europa zonder import Rusland

Europa kan volledig zonder aardgas uit Rusland, zelfs als het Europese gasverbruik de komende jaren op een hoog niveau ligt. Dat meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut DIW in een studie. Door de oorlog in Oekraïne heeft Europa de import van gas uit Rusland al sterk verlaagd. Maar nog steeds voorziet Rusland in ongeveer 14 procent van de Europese gasvraag, aldus de onderzoekers. Vooral landen als Oostenrijk en Hongarije zijn nog erg afhankelijk van Russisch gas.

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.