Normal_4449

AMSTERDAM (Novum) - De extra huurverhoging voor mensen met een hoog inkomen zal leiden tot willekeur en grote uitvoeringsproblemen. Daarvoor waarschuwt de Woonbond dinsdag.

Het kabinet wil dat woningcorporaties de huren van mensen die meer dan 43 duizend euro verdienen per 1 juli met vijf procent verhogen, om zo het zogeheten scheefwonen tegen te gaan.

Verhuurders kunnen daarvoor aan de Belastingdienst of een huurder onder of boven die grens zit.

De Woonbond vreest echter dat huurders met wisselende inkomens zoals zzp'ers of werknemers met flexibele arbeidscontracten hiervan de dupe worden, omdat het loon van twee jaar geleden als toetsingsinkomen wordt gebruikt.

"Het wetsvoorstel is niet alleen willekeurig. Door de overhaaste invoering dreigen grote uitvoeringsproblemen", schrijft de bond.

"Zonder een goede wettelijke inbedding wordt de privacy van huurders geschonden. Het kabinet en de verhuurders lopen hiermee juridische risico's. Maar ook blijkt dat de Belastingdienst de uitvoering niet aankan, waardoor de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is."

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) valt het wel mee met de uitvoeringsproblemen, schrijft zij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In vijf procent van de gevallen krijgen verhuurders geen informatie over het inkomen van hun huurder, omdat dit niet bekend is.

Dat is in lijn met de verwachtingen van de Belastingdienst, stelt Spies. In 'verreweg de meeste gevallen' verloopt de uitwisseling zonder problemen.

Daarnaast kan de Belastingdienst in negen procent van de gevallen geen informatie over het inkomen geven, omdat de verhuurders onjuiste adressen doorgeven of omdat informatie wordt opgevraagd van adressen waarvan de verhuurder niet de eigenaar is. Hiermee beschermt de fiscus de privacy van huurders, stelt Spies.

Sommige verhuurders hebben overigens met beide problemen te maken. Om hen van dienst te zijn is een helpdesk ingericht. De Tweede Kamer debatteert woensdag over de plannen van Spies.