Normal_4630

DEN HAAG (ANP) - Woningstichting Vestia heeft veel meer derivaten dan nodig om het renterisico op leningen af te dekken.

Zo'n 80 procent van de speculatieve financiële producten is overbodig, zegt een ingewijde naar aanleiding van een bericht in Het Financieele Dagblad van maandag.

Hij wijst erop dat dat aandeel is opgelopen doordat Vestia een streep heeft gehaald door alle nieuwbouwplannen. Het aandeel overbodige derivaten is daardoor toegenomen van circa 50 procent in oktober vorig jaar naar tegen de 80 procent nu.

Hoe het verder moet met de derivatenportefeuille van Vestia, is nog niet duidelijk. Mogelijk kunnen de contracten worden opengebroken vanwege de fraude waarvan financieel topman Marcel de V. wordt verdacht. De V. is enkele weken geleden door justitie opgepakt.