Normal_tuin

Een verzorgde tuin draagt bij aan het woongenot. Een verzorgde tuin is in feite een verlengstuk van uw woning. Een tuin brengt echter ook verplichtingen met zich mee. Want één ding staat vast: een tuin moet onderhouden worden. U bent een huurder met groene vingers en u wilt met liefde uw tuin onderhouden en opfleuren. Maar wat mag u als huurder wel of niet doen aan uw tuin? 

Tuinieren volgens de wet

In het Burgerlijk Wetboek staat letterlijk dat de huurder verplicht is om zich ten aanzien van het gebruik van het gehuurde, als goed huurder te gedragen. Uitgaande van deze verplichting mag een verhuurder van u verlangen dat ook de tuin naar behoren wordt onderhouden. Het is belangrijk dat de tuin een verzorgde indruk maakt. 

Wat houdt een verzorgde indruk in? 

Nu vraagt u zich vast af wat een verzorgde indruk dan inhoudt. De volgende taken vallen hieronder:

⇒ Regelmatig het gras maaien;
⇒ Onkruid verwijderen in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspadden en terrassen;
⇒ Gebroken tegels vervangen;
⇒ Het snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;
⇒ Dode planten vervangen;
⇒ Kapotte planken of segmenten van erfafscheidingen vervangen;
⇒ Het rechtzetten en recht houden van erfafscheidingen;
⇒ Het onderhouden van de bomen, denk hierbij aan snoeien, blad opruimen en overhangende takken wegzagen. 

Bij een verzorgde tuin kan tuinverlichting natuurlijk ook niet achterblijven. Naast dat een verlichte tuin sfeervol is, maakt het uw tuin ook een stuk veiliger. 

Dit mag een huurder absoluut niet

Het is moeilijk aan te geven waaraan de inrichting van een tuin precies aan zou moeten voldoen. Wel is duidelijk aangegeven wat u als huurder absoluut niet mag doen:

  • Het planten van een klimop tegen de gevel;
  • Het laten staan van onkruid tussen bestrating en de tuin;
  • Zwerfvuil laten staan;
  • Opslaan van goederen in de voor- en achtertuin;
  • Opslaan van vuilnis van welke aard dan ook, anders dan in de vuilcontainers;
  • Verontreiniging vna opritten, denk hierbij aan motorolie; 
  • Slecht onderhouden van schuttingen en erfafscheidingen.

Inrichting tuin

Maar hoe zit het dan met de inrichting van de tuin? Een gouden regel is dat een huurder zijn woning, inclusief tuin, in goede staat moet bewonen en achterlaten. Een huurder is natuurlijk vrij om de tuin in te richten naar eigen smaak. Bij de inrichting van de tuin gelden wel een aantal wettelijke bepalingen. Zo mogen bomen in principe niet worden geplant binnen twee meter van de erfgrens, voor hagen is deze kritische grens op vijftig centimeter gesteld.