Normal_bouw__huis

Provincie: gemeenten leidend bij woningbouw. De woningbouw in de provincie Limburg kan per gemeente worden aangepakt. Alleen zo kunnen zaken als leegstand, woningtekort of krimp in kleine kernen worden geregeld. Tot deze ommezwaai in beleid kwamen vier gedeputeerden donderdagavond tijdens een verkiezingsdebat dat werd georganiseerd door de afdeling Limburg van Bouwend Nederland.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland