Normal_logo_woonstad_rotterdam

Woonstad Rotterdam heeft sinds 2016 het meetinstrument Sociaal Beheer Label. Met dit instrument meten ze op verschillende thema’s hoe groot de beheeropgave is per wijk, buurt en complex. Op basis daarvan kunnen ze een plan van aanpak opstellen met lokale partners om eventuele problemen in een vroegtijdig stadium te signaleren en aan te pakken. Aedes ging in gesprek met Peter Paul Lippinkhof (Teamleider Sociaal Beheer Woonstad) over het Sociaal Beheer Label en hoe dit instrument helpt om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Lees verder

Door: Aedes