Normal_bouwvakker

Het bestuur en algemeen bestuur van Bouwend Nederland vinden het van groot belang om de mening en ervaringen van leden mee te nemen in de totstandkoming van een nieuwe cao 2020. Daarvoor zijn in het najaar van 2018 ronde-tafel-bijeenkomsten gehouden. De uitkomsten daarvan vindt u hier: https://www.bouwendnederland.nl/samen-op-weg-naar-cao-2020 . 

Lees verder

Door: Bouwend Nederland