Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Een gemeente kan woningcorporaties geen prestatieafspraken opleggen. Deze ontstaan in gezamenlijk overleg waarbij gemeente, corporatie en huurders gelijkwaardige partners zijn. Dat heeft minister Ollongren van BZK gezegd na advies van de commissie geschilbeslechting prestatieafspraken. 

Lees verder

Door: Aedes