Normal_energiebesparing__duurzaam

Bij het maken van prestatieafspraken kunnen huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten een gezamenlijke aanpak voor energiebesparing uitwerken. De herziene uitgave 2019 van de Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken geeft daarvoor tips en voorbeelden uit het hele land.

Lees verder

Door: Aedes