Normal_time-273857__340

Om de actieagenda ‘Beter Aanbesteden’ een concreet gevolg te geven, hebben Bizob en Bouwend Nederland op 3 juli jl. een bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders van gemeenten en directies vanuit de bouwsector in de regio Oost Brabant. Naar aanleiding van eerdere bijeenkomsten tussen Bizob en Bouwend Nederland en uit onderzoek gehouden door UniPartners Tilburg (academisch adviesbureau gelieerd aan de Universiteit van Tilburg) kwam naar voren dat er volop kansen liggen voor verbetering in de samenwerking tussen overheid en de bouwsector rondom aanbestedingen. Onder begeleiding van Karsten Klein, aanjager project Beter aanbesteden, en Eelco Koolhaas van The Community Factory, kwamen zo’n 20 bestuurders van gemeenten en het bedrijfsleven in de raadzaal van gemeente Laarbeek samen voor een dynamische dialoog. Het doel was duidelijk: het laten toenemen van onderling vertrouwen, begrip creëren voor elkaars positie en concrete afspraken maken over hoe men voortaan te werk gaat.

Lees meer

Door: Bouwend Nederland