Normal_architect-1080589__340

Tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040. Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio slaan de handen ineen om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen, zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Dat staat in de woondeal voor de zuidelijke Randstad die op maandag 3 juni 2019 is ondertekend. Erik Jan van Kempen, directeur-generaal Omgevingswet, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “We werken samen als één overheid, mede hierdoor komt er versnelling rondom het bouwproces.”

Door: Bouwend Nederland

Lees meer