Normal_energiebesparing__duurzaam

Om de ambities op het gebied van duurzaamheid in de bebouwde omgeving te halen zijn forse transities en investeringen noodzakelijk. Als duurzaamheid in aanbesteding niet serieus meegenomen wordt is Nederland in 2050 niet energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. Het Aanbestedingsinstituut analyseert in opdracht van Bouwend Nederland sinds 2016 of en hoe duurzaamheid terugkomt in openbare aanbestedingen. Helaas speelt in 73,1% van de openbare aanbestedingen duurzaamheid nog geen enkele rol.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland