Normal_rss_entry-216872

Nederland staat er economisch nog altijd goed voor, maar de vooruitzichten worden vertroebeld door oplopende handelsspanningen en de naderende brexit. "We bevinden ons in economische veranderlijke tijden", aldus minister Wopke Hoekstra (Financiën) bij het aanbieden van de miljoenennota in het traditionele koffertje in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

De economie blijkt evenwel robuust en groeit nog altijd, zij het iets minder sterk dan voorheen. Dat stelt het kabinet in staat te blijven investeren in de samenleving, onder meer in de woningmarkt, de jeugdzorg en defensie. Daarnaast gaan de lasten voor huishoudens structureel met 3 miljard euro omlaag.

Door: ANP