Normal_stikstofkringloop

De uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van 29 mei jl. heeft in potentie grote verwoestende gevolgen voor de bouw- en infrasector. Als gevolg van deze uitspraak is de vergunningverlening rondom projecten volledig stil komen te liggen en staan volgens een inventarisatie van het kabinet 18.000 projecten op losse schroeven. Hierdoor droogt de werkvoorraad langzaam maar zeker op. Het gevolg is dat onze sector keihard geraakt zal gaan worden als niet snel maatregelen worden genomen. Dit leidt dan onvermijdelijk tot een nieuwe bouwcrisis. Dat is een zaak die zo snel mogelijk opgelost moet worden. De bouw draagt maar voor een klein deel bij aan de uitstoot van stikstof, maar dreigt als gevolg van deze uitspraak wel het kind van de rekening te worden. Ondernemers kunnen niet maanden wachten op een oplossing.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland