Normal_manifestation-3608918__340

Veel bouwprojecten liggen stil sinds de uitspraak van de Raad van State over Programma Aanpak Stikstof (PAS). Gevolg: het woningtekort loopt steeds verder op. Samen met ontwikkelaars en andere partijen uit de bouw- en woningsector schreef Aedes al een brief aan het kabinet. Omdat dit nog niet geleid heeft tot daadkracht bij het kabinet, komt er nu woensdag 30 oktober 2019 op het Malieveld een publieksvriendelijke actie tegen de stikstofimpasse.

Lees meer

Door: Aedes