Normal_huis__sleutel__woning

De toewijzing van sociale huurwoningen aan vooral de lage inkomens vraagt dat sectoren op de woningmarkt goed op elkaar aansluiten zodat er geen huishoudens buiten de boot vallen. Deze afstemming baart hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer zorgen: ‘Een aantal met de Woningwet samenhangende beleidsmaatregelen biedt grotere kans op segregatie.’ De Tweede Kamer debatteert op donderdag 12 december 2019 over aanpassing van de Woningwet.

Lees verder

Door: Aedes