Normal_rss_entry-230255

De grote pensioenfondsen in Nederland zijn er afgelopen maand iets beter voor komen te staan. Bij fondsen als ABP, PFZW en PMT gingen de zogeheten dekkingsgraden in november licht omhoog. Daarmee zijn de fondsen allerminst weer helemaal boven Jan, maar de dreiging van kortingen raakt wel verder uit beeld.

De graadmeters geven aan in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Bij ambtenarenfonds ABP steeg de dekkingsgraad tot 94,6 procent. Bij zorgfonds PFZW liep de score op tot 96 procent en metaalfonds PMT zit inmiddels op 96,6 procent. Dat betekent dat ze voor elke euro die ze in de toekomst aan pensioenen moeten uitkeren, zo'n 95 tot 97 eurocent in kas hebben.

De pensioensector kampt al langere tijd met moeilijke marktomstandigheden. Vooral de lage rente speelt de fondsen parten. Ook worden de regels op bepaalde vlakken strenger. Dat het beeld in november iets verbeterde hangt onder meer samen met een lichte toename van de rente en meevallende cijfers over de economische groei.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken kwam onlangs al met maatregelen waardoor de meeste fondsen de pensioenen niet hoeven te verlagen. De bewindsman stelde dat er mogelijk nog gesneden moet worden in de pensioenen bij vier fondsen, waarbij in totaal zo'n 600.000 werkenden en gepensioneerden zijn aangesloten. Dit betreft kleinere fondsen. Of er daadwerkelijk ergens gekort moet worden is nog niet zeker. De financiële situatie aan het einde van het jaar zal de doorslag geven.

Door: ANP