Normal_rss_entry-230907

De hypotheekrente daalt en zal dat ook in 2020 blijven doen, verwacht De Hypotheker. De hypotheekbemiddelaar voorziet dat de Europese Centrale Bank (ECB) de ramingen over de economische groei binnenkort naar beneden bijstelt en haar beleid hier op afstemt. Dat kan leiden tot een kleine daling van de hypotheekrente.

De ECB is opnieuw begonnen met het opkopen van obligaties, voor een bedrag van 20 miljard euro per maand, om de inflatie en economie in het eurogebied te stimuleren. Door dit soort verruimingen van het monetaire beleid gaat de rente op kortlopende hypotheken omlaag, aldus De Hypotheker. Het valt ook te verwachten dat de rente op langlopende hypotheken zakt, zij het wat minder.

De hypotheekrentetarieven zijn de afgelopen maanden gedaald. Dit kwam volgens De Hypotheker doordat de kapitaalmarktrentes in de Verenigde Staten (VS) en de eurolanden in de zomer scherp naar beneden gingen. De angst voor een economische recessie nam toe door de handelsoorlog tussen de VS en China en omdat men vreesde voor een no-dealbrexit. Inmiddels zijn de zorgen op beide dossiers afgenomen, maar de onzekerheid blijft. "Opgeteld bij de ontwikkelingen op de woningmarkt en de stevige concurrentie op de hypotheekmarkt, is verdere daling van de rente op hypotheekleningen daarom waarschijnlijk", aldus De Hypotheker.

De rente op kortlopende hypotheken (rentevaste periode van vijf jaar) is tussen begin oktober en december licht gedaald van 1,20 naar 1,17 procent. De rente op langlopende hypotheken (vijftien jaar) daalde iets sterker, van 1,64 naar 1,57 procent. Dit zijn hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie.

Door: ANP