Normal_rss_entry-241190

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) mocht energiebedrijf Nuon, dat nu Vattenfall heet, voor bepaalde producten maximumtarieven opleggen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald in een zaak die door Nuon was aangespannen. Het gaat om ingrepen in de eerste helft van 2017 via de zogeheten vangnetregeling.

De vangnetregeling moet voorkomen dat consumenten die niet makkelijk overstappen naar een andere elektriciteitsleverancier onredelijke tarieven betalen. Het gaat dan vooral om kwetsbare groepen. De toezichthouder heeft de bevoegdheid om de leveringstarieven voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas te beoordelen op redelijkheid en eventueel in te grijpen door vaststelling van een maximumtarief.

Nuon had vooral bezwaar tegen het model dat de ACM gebruikte, waarvan het energiebedrijf de precieze invulling niet kende. Volgens het CBb hadden financiële experts van Nuon de mogelijkheid om het model vertrouwelijk in te zien, maar daar heeft het energiebedrijf geen gebruik van gemaakt.

Het CBb is de eindrechter in deze zaak. Daarmee is de uitspraak definitief.

Door: ANP