Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Kaag (D66): komende jaren meer investeren in woningen en publieke sector

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 5 min
location_on [xx]km
De komende jaren zijn forse investeringen nodig, vooral in de woningbouw maar ook in de publieke sector. Dat schrijft Sigrid Kaag, topfavoriet voor het lijsttrekkerschap van D66 bij de verkiezingen van volgend jaar, in een economisch pamflet.

Volgens Kaag heeft de nadruk sinds de vorige crisis te veel gelegen op het terugdringen van de staatsschuld. "Daarvoor zijn ook maatregelen genomen die niet verstandig waren zoals belastingverhogingen en het bevriezen van de lonen van mensen in publieke dienst. Die keuzes kunnen we niet nog een keer maken."

Kaag wil verdere afbraak voorkomen. "We moeten investeren in publiek werk, het werk dat ons samenleven mogelijk maakt. Want niemand kan leven van waardering alleen." Maar het draait om meer dan salarissen. "Er moet een einde komen aan strikte voorschriften uit de torens van Den Haag, waardoor er bijna meer tijd gaat zitten in gedetailleerde verantwoording dan waar het echt om gaat."

Bouw heeft impuls nodig

Ook in de bouw is een extra impuls hard nodig. "We moeten hier meer investeren dan tot nu toe is bepleit, ook door mijn eigen partij", vindt Kaag. Zij wijst erop dat nog altijd veel mensen met een normaal inkomen geen betaalbare woning kunnen vinden. "Daarom wil ik in ieder geval de opbrengst van de verhuurdersheffing teruggeven aan woningcorporaties, zodat ze meer kunnen bouwen."

Onderwijs

Ook in het onderwijs wil Kaag meer investeren dan de afgelopen jaren is gebeurd. Zij wijst op de gezondheidszorg, waar de uitgaven meegroeien met de demografische ontwikkeling. En op defensie, waar de uitgaven volgens NAVO-afspraken gekoppeld zijn aan de economische groei. "Zou het dan niet logisch zijn om ook voor onderwijs automatische structurele groei mogelijk te maken?"

Kleinere bedrijven

Ook kleine ondernemers, middenstanders en familiebedrijven verdienen volgens Kaag meer aandacht van een volgend kabinet. "Ze voorzien in banen. Maar ze hebben ook een rol in de bevordering van de sociale samenhang in ons land. Ze steunen sportclubs, scholen, kerken, theaterclubs en orkesten. Het is de boekhandelaar die onze kinderen leert lezen en het is de dönerzaak op de hoek waar de buurt elkaar leert kennen."

Door: ANP

11 april '24 (12:34)

Meer goedkopere nieuwbouw helpt niet om woningtekort op lange termijn op te lossen

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.

11 april '24 (12:21)

Wachtende doorstromers remmen aanbod huizenmarkt

Dat nu minder huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, komt mede doordat vier op de vijf doorstromers eerst een huis kopen voordat ze hun woning in de verkoop doen, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Daardoor zijn er minder woningen op de markt en blijft de doorstroming heel erg beperkt", zegt ze.

08 april '24 (10:00)

Aantal te koop staande nieuwbouwhuizen gestegen

Het aantal nieuwbouwhuizen dat te koop blijft staan is gestegen tot een hoogtepunt, meldt ING. Volgens de bank worden minder nieuwbouwwoningen verkocht omdat de overbruggingskosten zijn gestegen. Ook zorgden de dalende prijzen van bestaande huizen van halverwege 2022 tot vorig jaar voor onzekerheid en terughoudendheid bij doorstromers, zegt ING.

08 april '24 ( 9:04)

Stikstof in bouw halveren: TNO ontwikkelt nieuwe methode

TNO heeft een methode ontwikkeld waarmee stikstof-, CO2- en fijnstofemissies bij bouwprojecten op korte termijn fors kunnen verminderen. Dankzij door TNO ontwikkelde software kan voortaan het effect berekend worden van maatregelen die de uitstoot van deze stoffen moeten tegengaan. De onderzoeksorganisatie verwacht dat bedrijven die de rekenmethode toepassen de stikstofuitstoot in de woningbouw binnen enkele jaren kunnen halveren.

08 april '24 ( 8:30)

Grootste Friese gemeenten willen samen 15.000 extra woningen bouwen

De grootste vier Friese gemeenten willen samen zeker 15.000 extra woningen gaan bouwen. Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland (Drachten) en Súdwest-Fryslân (Sneek) willen het Fries Stedelijk Netwerk worden en hebben dat plan aangeboden aan demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge.

20 maart '24 (14:23)

Bouwvakkers willen betere zwaarwerkregeling en komen hiervoor in actie

Bouwvakkers voeren de komende weken op verschillende bouwplaatsen in het land actie voor een betere zwaarwerkregeling, meldt vakbond FNV. Dat is een regeling waarmee mensen eerder kunnen stoppen met werken als ze zwaar werk verrichten.

19 maart '24 ( 9:05)

Plannen voor 265.000 woningen in Zuid-Holland goedgekeurd

De provincie Zuid-Holland heeft plannen goedgekeurd voor de bouw van ongeveer 265.000 woningen. De provincie beoordeelde bijna 3000 ingediende plannen uit de verschillende regio's en keurde daarvan 98 procent goed. Het is de bedoeling dat al die woningen uiterlijk in 2032 zijn gebouwd.

18 maart '24 (11:50)

'Laat woningbouw dit en volgend jaar niet verder stil komen te staan'

De woningbouw moet dit jaar en volgend jaar niet nog verder stil komen te staan. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar een debat over het grote woningtekort. De overheid moet nadrukkelijker de regie nemen, vinden de ondernemersorganisaties.

18 maart '24 (10:35)

Dura Vermeer ziet "voldoende kansen" ondanks krimp bouwsector in 2024

Bouwconcern Dura Vermeer voorziet dit jaar "voldoende kansen", hoewel de bouwsector naar verwachting in 2024 voor het eerst in geruime tijd zal krimpen. Mede dankzij de grote hoeveelheid opdrachten die nog moeten worden uitgevoerd ziet de bouwer het jaar met vertrouwen tegemoet, meldt de onderneming in het jaarverslag over 2023.

08 maart '24 (10:32)

Provincie Zuid-Holland remt woningbouw af, terwijl er snel nieuwe huizen moeten komen

De provincie Zuid-Holland remt de woningbouw af, terwijl er juist snel nieuwe huizen gebouwd moeten worden. Die conclusie trekt demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) in een brief aan de provincie.