Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Nederlandse kiezers: 29 procent verkiest meer bouwen boven meer natuur

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 5 min
location_on [xx]km
Nederlandse kiezers zijn verdeeld over de vraag wat natuurvriendelijke landbouw mag kosten. Als dit inhoudt dat de veestapel moet worden ingekrompen en de voedselproductie vermindert, vindt 39 procent van de mensen die meededen aan een peiling in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF) het een goed idee. Bijna een kwart (23 procent) is tegen een lagere voedselproductie voor meer natuurbehoud. Er zijn dus meer uitgesproken voorstanders dan uitgesproken tegenstanders, maar een aanzienlijke groep is er nog niet over uit.
Vier op de tien kiezers weten het niet, zijn neutraal of willen geen antwoord geven op de vraag. Onderzoeksbureau Ipsos heeft die voorgelegd aan een representatieve groep van 1011 Nederlanders.
 
Kiezers van GroenLinks (71 procent) en D66 (61 procent) steunen inkrimping van de landbouwsector ten gunste van de natuur het vaakst. PVV-kiezers vinkten het vaakst ‘oneens’ aan (39 procent). Van de ondervraagde CDA-stemmers was 34 procent het eens en 21 procent oneens. Dat betekent dat bijna de helft van hen er neutraal over denkt of er nog niet over uit is. Bij de VVD-achterban is het beeld vergelijkbaar, maar zijn net iets meer mensen echt tegen een lagere landbouwopbrengst: 25 procent.
 
Een meerderheid is wel te vinden voor de stelling dat economische groei en natuurbescherming en -herstel hand in hand moeten gaan: 56 procent is het daarmee eens. Slechts 11 procent is het hiermee oneens, de rest weet het niet of is neutraal.
 
Natuurbelangen zijn voor 49 procent een factor in het stemhokje. Helemaal bovenaan staat het thema meestal niet. Gezondheidszorg en onderwijs staan volgens de peiling bovenaan. Een kwart van de ondervraagden zet natuurbescherming en -herstel in zijn top 5 van belangrijkste onderwerpen.
 
Gevraagd naar de balans tussen bouwen en de natuur, geeft 29 procent aan meer te willen bouwen, 26 procent wil juist meer ruimte voor de natuur. De overige kiezers zitten er tussenin. Ook WWF-directeur Kirsten Schuijt benadrukt dat de bouw en de natuur niet tegenover elkaar hoeven te staan. "Je kunt al veel bereiken met meer groen in steden en dorpen, waarvan bijna 70 procent van de kiezers aangeeft dat ze dit belangrijk vinden. Ook zijn er al fantastische ideeën om huizenbouw te koppelen aan meer ruimte voor natuurgebieden in de woonomgeving, vergroening van daken of natuurinclusief bouwen."
 
Schuijt ziet in de resultaten van de peiling "echt draagvlak om samen groen uit de crisis te komen".
 
Door: ANP
17 april '24 (11:19)

Weggezakte bouwkraan Leusden dreigt op woningen te vallen

Een weggezakte bouwkraan van 25 meter hoog, dreigt in Leusden op woningen te vallen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kraan staat in de straat Waarden. Twintig woningen zijn ontruimd.

16 april '24 ( 9:23)

Kopers op woningmarkt zien toename in onderlinge concurrentie

De concurrentie onder woningzoekers is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, meldt huizensite Funda. De toename in concurrentie heeft invloed op hoe kopers de zoektocht naar een nieuwe woning ervaren. Het aantal kopers dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen bleef gelijk aan vorig kwartaal, maar het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen nam af.

11 april '24 (12:34)

Meer goedkopere nieuwbouw helpt niet om woningtekort op lange termijn op te lossen

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.

11 april '24 (12:21)

Wachtende doorstromers remmen aanbod huizenmarkt

Dat nu minder huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, komt mede doordat vier op de vijf doorstromers eerst een huis kopen voordat ze hun woning in de verkoop doen, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Daardoor zijn er minder woningen op de markt en blijft de doorstroming heel erg beperkt", zegt ze.

08 april '24 (10:00)

Aantal te koop staande nieuwbouwhuizen gestegen

Het aantal nieuwbouwhuizen dat te koop blijft staan is gestegen tot een hoogtepunt, meldt ING. Volgens de bank worden minder nieuwbouwwoningen verkocht omdat de overbruggingskosten zijn gestegen. Ook zorgden de dalende prijzen van bestaande huizen van halverwege 2022 tot vorig jaar voor onzekerheid en terughoudendheid bij doorstromers, zegt ING.

08 april '24 ( 9:04)

Stikstof in bouw halveren: TNO ontwikkelt nieuwe methode

TNO heeft een methode ontwikkeld waarmee stikstof-, CO2- en fijnstofemissies bij bouwprojecten op korte termijn fors kunnen verminderen. Dankzij door TNO ontwikkelde software kan voortaan het effect berekend worden van maatregelen die de uitstoot van deze stoffen moeten tegengaan. De onderzoeksorganisatie verwacht dat bedrijven die de rekenmethode toepassen de stikstofuitstoot in de woningbouw binnen enkele jaren kunnen halveren.

08 april '24 ( 8:30)

Grootste Friese gemeenten willen samen 15.000 extra woningen bouwen

De grootste vier Friese gemeenten willen samen zeker 15.000 extra woningen gaan bouwen. Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland (Drachten) en Súdwest-Fryslân (Sneek) willen het Fries Stedelijk Netwerk worden en hebben dat plan aangeboden aan demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge.

20 maart '24 (14:23)

Bouwvakkers willen betere zwaarwerkregeling en komen hiervoor in actie

Bouwvakkers voeren de komende weken op verschillende bouwplaatsen in het land actie voor een betere zwaarwerkregeling, meldt vakbond FNV. Dat is een regeling waarmee mensen eerder kunnen stoppen met werken als ze zwaar werk verrichten.

19 maart '24 ( 9:05)

Plannen voor 265.000 woningen in Zuid-Holland goedgekeurd

De provincie Zuid-Holland heeft plannen goedgekeurd voor de bouw van ongeveer 265.000 woningen. De provincie beoordeelde bijna 3000 ingediende plannen uit de verschillende regio's en keurde daarvan 98 procent goed. Het is de bedoeling dat al die woningen uiterlijk in 2032 zijn gebouwd.

18 maart '24 (11:50)

'Laat woningbouw dit en volgend jaar niet verder stil komen te staan'

De woningbouw moet dit jaar en volgend jaar niet nog verder stil komen te staan. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar een debat over het grote woningtekort. De overheid moet nadrukkelijker de regie nemen, vinden de ondernemersorganisaties.