Normal_rss_entry-295769

Een dip in de huizenbouw geeft bouwondernemingen de komende jaren financieel lucht. Door dalende bouwkosten worden de marges in de bouw de komende jaren beter, voorspelt ABN AMRO in een nieuw rapport over de bouw voor de komende jaren.

De bank verwacht namelijk dat er minder bouwprojecten op de markt komen en dat kan positief uitpakken. "De marges van bouwbedrijven stonden in de afgelopen jaren sterk onder druk, toen er sprake was van een hoogconjunctuur. Het aantal bouwprojecten nam sterk toe, maar de capaciteit bleef achter. Daardoor moesten bedrijven tegen hoge tarieven extern personeel inhuren om aan de vraag te kunnen voldoen", vertelt Madeline Buijs, sectoreconoom bouw van ABN AMRO.

Marges omhoog

De marges kunnen weer omhoog omdat de opdrachten de komende jaren vanwege de stikstofcrisis minder worden, denkt de bank. Door een besluit van de Raad van State uit 2019 kwamen veel bouwprojecten in het gedrang door de maximale hoeveelheid stikstof die mag worden uitgestoten. Dat bemoeilijkt de ambities van het kabinet om tegen 2030 circa 1 miljoen huizen te hebben gebouwd.

De bank verwacht net als het Economisch Instituut voor de Bouw een krimp van 3 procent in de woningbouw, maar denkt ook dat deze in 2022 weer met 5 procent zal groeien. De krimp komt onder andere doordat het aantal vergunningen voor woningbouw en de utiliteitsbouw, zoals kantoren en ziekenhuizen, daalde. Volgens het CBS herstelden de bouwvergunningen voor woningen het afgelopen jaar, maar die voor de utiliteitsbouw niet. Daarnaast kent de bouw langjarige processen, dus de effecten daarvan zijn niet altijd direct te zien.

Stikstofcrisis

De grond-, weg- en waterbouw, dus de infrastructuur, krijgt met een krimp van 3,5 procent het meeste last van de stikstofcrisis. Daardoor zullen vertragingen optreden bij de bouw van onder meer bruggen en tunnels. Andere sectoren van de bouw, zoals de architecten, zullen ook last krijgen van de dalende opdrachten in de woningbouw.

Door: ANP