Normal_rss_entry-306973

In de provincie Groningen kunnen ongeveer 200.000 huishoudens binnenkort kiezen voor een vaste, eenmalige vergoeding van 5000 euro voor de schade die ze hebben geleden door de aardbevingen. Dat heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) maandag bekendgemaakt. Het gaat alleen om mensen die een eerste schademelding hebben gedaan of nog nooit een claim hebben ingediend. Het IMG komt met de nieuwe aanpak om relatief kleine schades sneller af te kunnen handelen. Bovendien blijft op die manier meer tijd over voor ingewikkelde, tijdrovende schadekwesties.

"Er gaat zeer veel capaciteit zitten in de afhandeling van die relatief kleine, eenvoudige schades. Terwijl de oplossing van complexe vraagstukken, zoals het bieden van duurzaam herstel, juist meer capaciteit vraagt", aldus het instituut. "In de schadeafhandeling ontstaan soms grote, moeilijk verklaarbare verschillen tussen vergoedingen, met soms zeer hoge vergoedingen in gebieden waar de bevingen de minste invloed hadden."

Volgens bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG zijn er soms ook grote verschillen in de adviezen over schades. "Soms zijn er in een straat vier huishoudens die schade vergoed krijgen, terwijl een vijfde buurman met hetzelfde huis nul op het rekest krijgt. Dat is gek en niet aanvaardbaar en daarom hebben we gezocht naar een oplossing."

Bewijs

Iedereen in het aardbevingsgebied die voor het eerst een schademelding wil doen, moet bewijs aanleveren. Het IMG gaat vragen om foto’s als bewijs. Daarnaast worden er nulmetingen verricht. "We kiezen bewust voor het vertrouwen van schademelders. De Groningers zijn al genoeg gewantrouwd", zegt Kortmann.

Volgens het IMG komen er wekelijks nog zo’n duizend nieuwe schademeldingen binnen, waarvan een groot deel in de randen van het bevingsgebied. "We dachten dat dit wel zou opdrogen, maar dat is niet zo", aldus Kortmann. Op dit moment zijn er nog zo’n 30.000 schademeldingen in behandeling. Naar verwachting komt twee derde hiervan in aanmerking voor de vaste vergoeding van 5000 euro. "In de kern van het bevingsgebied is de kans groot dat je schade hebt, maar we zien ook dat veel huishoudens nog nooit een schademelding hebben gedaan. We gaan die huishoudens actief benaderen."

Subsidie

Met de nieuwe regeling kan het IMG ook kosten besparen. "Het opmaken van een schaderapport kost tussen de 4000 en 5000 euro", zegt Kortmann. "We hebben ons afgevraagd of die kosten wel reëel zijn voor kleinere en eenvoudigere schades. Ik kan het de Groningers niet uitleggen dat we 4000 euro aan schadevergoeding uitkeren, terwijl we daarnaast nog 5000 euro aan kosten moeten maken."

Iedereen met minstens 1000 euro toegekende bevingsschade kan op dit moment ook een subsidie aanvragen voor het verduurzamen van een woning. Het is nog niet bekend of die subsidie ook gaat gelden voor wie gebruik maakt van de eenmalige vergoeding. "Dat is niet aan ons, maar we gaan wel bepleiten dat die regeling ook voor deze mensen in stand blijft."

Door: ANP