Nationale Bouwgids

NBG Nieuwsarchief

Logo_duurzaam__energiebesparing__energieneutraal

Tips voor tijdige voorbereiding op Omgevingswet


De ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet is al behoorlijk op stoom. De wet gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en heeft een brede reikwijdte. De nieuwe regels gelden vanaf 2021. Gemeenten krijgen meer beleidsruimte over zaken als bouwen, infrastructuur, veiligheid, energie en duurzaamheid. Daarvoor maken ze nu al keuzes. Woningc...

Normal_construction-site-build-construction-work-159306

Fonds helpt corporaties met funderingsherstel in gemengde blokken


Bodemdaling, veranderende grondwaterstanden, extreme droogte: bij honderdduizenden woningen in Nederland bestaat het risico op funderingsproblemen. Veel woningcorporaties krijgen of hebben hiermee te maken. In bouwblokken met deels particulier bezit is funderingsherstel lastiger omdat er meer eigenaren zijn. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel ...

Normal_pexels-photo-668374

Woonopmaat heeft haar eerste bestaande woningen van gas afgehaald


Woonopmaat heeft haar eerste bestaande woningen van het gas afgehaald.Woonopmaat zet de komende jaren sterk in op het verduurzamen van haar bestaande woningen. Met de oplevering van 12 bijzonder verduurzaamde woningen aan de Beukenstraat in Beverwijk, waarvan een deel bovendien van het gas is afgehaald, is een belangrijke stap gezet. “Het projec...

Normal_pexels-photo-1537008

De rol van de architect


Architect Thomas Offermans is verantwoordelijk voor het ontwerp van het Onderwijs- en Cultuurcomplex in Den Haag. 

Normal_516f9dbac3e4465874f63d032b2758ab_normal

Bonden roepen leden op tot actie voor een beter pensioen


CNV/FNV/VCP roepen hun leden op om op woensdag 29 mei het werk gedurende een hele dag neer te leggen (zie aankondigingen brief FNV en brief CNV). Dit is de tweede actie dag. De eerste dag was op 18 maart. Met deze actie willen de bonden hun eisen aan een toekomstbestendig pensioenstelsel kracht bijzetten. Om lidbedrijven in de voorbereiding op e...

Normal_b2d06ae48f82f5b8c0ddc4bf6cc92d39_normal

Terugdringen woningtekort vraagt om meer dan wortel


Gemeenten en provincies botsen regelmatig bij het oplossen van het woningtekort. Bouwend Nederland stelt dat woondeals een goed begin zijn en geeft graag de minister het laatste woord in slepende kwesties. Een vingerwijzende overheid lost volgens de vereniging het oplopende woningtekort niet op. 

Normal_944f71910c507f55573f7836ba6e1513_normal

BNR Bouwmeesters: Met dit tempo komt het niet goed met de woningmarkt


In ons land zijn volgens het EIB in 2025 140.000 woningen minder gebouwd dan gepland. Om het woningtekort aan te pakken, vragen een projectontwikkelaar en een makelaar in de uitzending van 13 mei van Bouwmeesters om flexibeler grondbeleid. Te gast: Desirée Uitzetter, voorzitter van Neprom; en Zwany van Brussel, vice-voorzitter NVM; en aan de tel...

Normal_ouderen__handen

Gemeenten moeten kwetsbare bewoners beter ondersteunen


Sociaal Werk Nederland en Aedes roepen gemeenten op om kwetsbare bewoners beter te ondersteunen. Rijk en gemeenten moeten hierin hun wettelijke en financiële verantwoordelijkheid nemen. Sociaalwerkorganisaties hebben nu onvoldoende middelen voor de noodzakelijke begeleiding van bewoners met psychische of lichamelijke problemen en ouderen die lan...