Nationale Bouwgids

NBG Nieuwsarchief

Normal_laptop__blog

Blog Marnix Norder: Een wettelijk fundament voor een goede woning


Door mijn vakantie heb ik een paar weken geen blog geschreven. Als je dan weer de stoute schoenen aantrekt, is er een hele reeks onderwerpen om uit te kiezen. Je zou er bijna keuzestress van krijgen! Daarom zoom ik in op de meest opvallende: de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Logo_logo_bouwend_nederland

Praat mee over het beleid in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg!


Als Bouwend Nederland gaan we regelmatig in overleg met bestuurders van verschillende gemeenten in het land. Dit doen we door middel van Gemeentelijke Bouw- en Infraoverleggen. Ook in Zuid-Holland hebben we een dergelijke gesprekscyclus met de grotere gemeenten in de provincie, waaronder Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.

Normal_duurzaam__bouw__huis

Uitnodiging: Masterclasses Tijdelijke Natuur & Groen Ondernemen Loont!


Deze uitnodiging voor een masterclass 'Tijdelijke Natuur & Groen ondernemen loont!' willen we nog graag onder uw aandacht brengen. De masterclass vindt plaats op woensdag 22 mei a.s. van 14.00 tot 17.00 uur in Build12 aan de Ernst Machstraat 10 in Nijverdal.  U bent van harte welkom!

Normal_bouw__geld__huis

Folder over de Afdeling Achterhoek


Bouwend Nederland Afdeling Achterhoek heeft een folder uitgebracht met informatie over: de 5 redenen om lid te zijn, de slagkracht van de Afdeling Achterhoek in samenwerking met Bouwend Nederland, waar maken wij ons sterk voor, feiten en cijfers en bouwprojecten in de regio Achterhoek.

Normal_risk__risico

Inzicht in risico’s corporatiesector


Bestuurders van woningcorporaties mogen best wat meer risico’s nemen. Toezichthouders kunnen hen hierbij helpen. Dat staat in het rapport Strategische Risicokaart Corporatiesector. Het realiseren van de maatschappelijke opgave vraagt volgens de onderzoekers om lef. 

Logo_logo_eureka_cup

Eureka!Cup 2019 Onderzoek! Ontdek! Onderneem!


De Eureka!Cup is een ontwerpwedstrijd waarbij bedrijven realistische en technische vragen uitzetten die jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar (leerjaar 1, 2 en 3 havo/vwo) beantwoorden door middel van onderzoek en het ontwerpen van een prototype. Donderdag 16 mei was de finaledag waarop 1200 leerlingen verdeeld over verschillende groepen hu...

Logo_duurzaam__energiebesparing__energieneutraal

Tips voor tijdige voorbereiding op Omgevingswet


De ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet is al behoorlijk op stoom. De wet gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en heeft een brede reikwijdte. De nieuwe regels gelden vanaf 2021. Gemeenten krijgen meer beleidsruimte over zaken als bouwen, infrastructuur, veiligheid, energie en duurzaamheid. Daarvoor maken ze nu al keuzes. Woningc...

Normal_construction-site-build-construction-work-159306

Fonds helpt corporaties met funderingsherstel in gemengde blokken


Bodemdaling, veranderende grondwaterstanden, extreme droogte: bij honderdduizenden woningen in Nederland bestaat het risico op funderingsproblemen. Veel woningcorporaties krijgen of hebben hiermee te maken. In bouwblokken met deels particulier bezit is funderingsherstel lastiger omdat er meer eigenaren zijn. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel ...