Nationale Bouwgids

NBG Nieuwsarchief

Logo_logo_goconnectit2

Ledenvoordeel: GOconnectIT neemt Geodan Van den Berg en Swiss Knife over


Onze voordeelpartner GOconnectIT biedt een totaalpakket voor het hele KLIC proces. Dit zorgt voor bewustwording en een efficiëntere werkwijze, waardoor graafschades afnemen. Maar sinds kort zijn er ook nieuwe producten beschikbaar onder het ledenvoordeel, GOconnectIT heeft namelijk twee bedrijven ingelijfd. Eind vorig jaar is Geodan Van den Berg...

Logo_checklist__lijst

Nieuwe handreikingen in kader van de actieagenda Beter Aanbesteden


Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het eerder het initiatief Beter Aanbesteden in het leven geroepen. Doel van het initiatief is om de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren. In dit kader hebben leden en medewerkers van Bouwend Nederland eerder deelgenomen aan regionale gesprekstafels, waar aanbestedende diensten en het be...

Normal_rss_entry-209155

RIVM waarschuwt voor extreme hitte


DEN HAAG (ANP) - Gezondheidsinstituut RIVM heeft het Nationaal Hitteplan voor heel Nederland afgekondigd. De komende dagen lopen de temperaturen mogelijk op tot 40 graden. "Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan dit tot problemen leiden. Ook mensen in goede gezondheid kunnen met deze temperaturen klachten krijgen zoals zonnesteek", aldus h...

Normal_efteling

ALV+Bijeenkomst met Frans Goenee als spreker!


Beste leden, Maandag 9 september organiseer ik samen met het bestuur een ALV en ledenbijeenkomst, waar het thema Sociale Innovatie centraal staat. Op een inspirerende locatie, welke wij binnenkort bekend zullen maken, neemt Frans Goenee, Inspiratiemanager bij de Efteling, jullie mee in het denken van concept naar idee en hoe uw medewerkers dit i...

Normal_energiebesparing__duurzaam

Oplopend tekort arbeidsmarkt blokkeert energietransitie


Het probleem van personeelstekort overstijgt individuele bedrijven

Logo_bouwend_nederland_logo

ALV+Bijeenkomst met Frans Goenee als spreker!


Beste leden, Maandag 9 september organiseer ik samen met het bestuur een ALV en ledenbijeenkomst, waar het thema Sociale Innovatie centraal staat. Op een inspirerende locatie, welke wij binnenkort bekend zullen maken, neemt Frans Goenee, Inspiratiemanager bij de Efteling, jullie mee in het denken van concept naar idee en hoe uw medewerkers dit i...

Normal_aardappelen

Veertig miljoen euro voor wonen en landbouw


Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft maandag namens zes ministeries de ‘Regio Deal Achterhoek’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Rijk en de regio investeren gezamenlijk veertig miljoen euro, waarbij de aanpak van leegstand en het realiseren van kringlooplandbouw de belangrijkste onderdelen zijn.

Normal_rss_entry-208677

Cultuur en media bijna zo belangrijk als bouw


De bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie is iets kleiner dan die van de bouwnijverheid, maar ruim tweemaal zo groot als die van landbouw, bosbouw en visserij. Dat zegt het CBS op basis van cijfers van 2015.