Nationale Bouwgids

NBG Nieuwsarchief

Normal_smartphone__bouw

Smartphone uitbannen op de bouwplaats?


Wat zijn in uw bedrijf de regels over smartphone gebruik op de bouwplaats?

Normal_wood-1076712__340

Nog nooit zoveel vacatures in de bouwketen


Het aantal vacatures in de bouwketen is gestegen tot recordhoogte. Vakmensen vinden wordt een steeds grotere uitdaging, zeker gezien de lage werkloosheid in ons land en de aanhoudende groei. In het eerste halfjaar van 2019 lag de productietoename iets lager dan een jaar geleden (7% in 2018, 5% in 2019), maar dat heeft geen invloed op het optimis...

Normal_schoolbord

Leerlingen inspireren met sterk techniekonderwijs


In de bouw-, infra- en technieksector is een groot tekort aan technisch personeel. Om dit probleem uit de wereld te helpen, investeert het kabinet in de periode 2020 tot en met 2023 honderd miljoen euro per jaar in technisch onderwijs. Deze regeling, genaamd 'Sterk techniekonderwijs' moet het techniekonderwijs op het VMBO versterken.

Normal_pexels-photo-416405

Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal van start


Het College van Rijksadviseurs roept gemeenten en woningcorporaties op om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs ontwerp-  en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar te maken voo...

Normal_construction-646914__340

Individueel opleiden: missing link in bouwopleidingen


De Bouw & Infra zit te springen om werkvoorbereiders. BOB KOB ontwikkelde samen met de branche een nieuw individueel opleidingstraject waarmee zij-instromers snel klaargestoomd kunnen worden voor de veeleisende functie.

Normal_logo-bwi

Aanstormend talent ontvangt bedrijfsprijs van Bouwend Nederland


Afgelopen donderdag vond traditiegetrouw de uitreiking plaats van de bedrijfsprijs voor o.a. beste student VMBO BWI, op het Goese Lyceum. Lars Kerstens was de gelukkige winnaar en mocht de prijs uit handen van Karin Oomen in ontvangst nemen.

Normal_duurzaam__innovatie__energiezuinig

Internationaal duo wint Innovatie op Locatie 2019 op de TU/e


Harold Corbiau & Jianli Zhai gaan er dit jaar met de prijs vandoor. In opdracht van Dura Vermeer, werkten zij aan een oplossing voor het vochtprobleem tijdens de bouwwerkzaamheden van energiezuinige woningen. In het verleden was het in de bouw gebruikelijk om woningen voor oplevering warm te houden met definitieve installaties zoals een CV k...

Logo_abm_2016_iconen_bedrijfslasten300

Benchmark portal open


De portal van de Aedes-benchmark 2019 is open voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering. We maken hiervoor zoveel mogelijk gebruik van de dVi-gegevens. Dit jaar worden ook gegevens over Nieuwbouw uitgevraagd. Alle gegevens kunnen tot en met 31 augustus tegelijk worden aangeleverd.

Normal_business-3167295__340

Woningcorporaties Stek en Vooruitgang samen


Eind 2018 werd het al aangekondigd en per 1 juli 2019 is het een feit: Stek en Vooruitgang zijn gefuseerd. Op organisatorisch vlak blijft veel hetzelfde. Echt zichtbaar wordt het bij de fusie tussen Stek/Vooruitgang en Noordwijkse Woningstichting. Op dat moment worden ook de drie organisaties samengevoegd. Het doel is: een daadkrachtige, lokaal ...

Logo_bouwgids

Geen prijsstijging door efficiënt samenwerken


De afgelopen jaren zijn de prijzen van bouwproducten fors gestegen. Kenniscentrum BDB verwacht zelfs dat de prijzen blijven stijgen tot 2020 en dat de prijzen zich pas gaan stabiliseren in 2022. Veel bedrijven in de bouwsector hebben last van de prijsstijgingen, waarbij projecten worden stilgelegd en bedrijven failliet gaan. Deze stijgende prijz...

Normal_rapport__statistieken

Resultaten bekend Beter Aanbesteden Oost Brabant


In het vervolg van het traject Beter Aanbesteden is onlangs een mini onderzoek gehouden onder opdrachtgevers en opdrachtnemers in het werkgebied van het Bureau Inkoop Zuid Oost Brabant. De bevindingen zijn inmiddels samengevat in een kort rapport.

Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Langjarige prestatiegarantie mogelijk met nieuw NOM-modelcontract


De Afnameovereenkomst Renovatie is enige jaren geleden ontwikkeld door een aantal bouwbedrijven en woningcorporaties binnen Stroomversnelling. Deze versie is in 2018/2019 in een samenwerking van Stroomversnelling met Aedes en Bouwend Nederland doorontwikkeld en aangescherpt. Op 27 juni werd op de TU Delft ook de Afnameovereenkomst Nieuwbouw gepr...

Normal_industry-3112436__340

Kabinetsreactie Klimaatakkoord: bouw kan aan de slag met energietransitie!


Op 28 juni presenteerde het kabinet haar reactie op het Klimaatakkoord. Bouwend Nederland onderschrijft de doelstellingen van het akkoord om in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot te realiseren dan in 1990. Met de plannen kan het kabinet een belangrijk startschot geven voor opschaling van de energietransitie.

Normal_accountant-4008603__340

Verduurzaming corporatiewoningen niet op kosten huurders


Alle eigenaren en gebruikers van woningen en gebouwen moeten aan de slag om te verduurzamen. Het Klimaatakkoord biedt daar een kader voor. Maar de woonlasten van de huurders van huizen van woningcorporaties mogen niet stijgen als gevolg van afspraken uit het Klimaatakkoord, zo stellen de Woonbond en Aedes. Het kabinet moet huurders compenseren a...

Normal_bouwvakker__vrolijk

Overzicht actualiteiten Werkgeverszaken


Er is weer een selectie gemaakt van de belangrijkste actualiteiten op werkgeversgebied tot juni 2019. In dit overzicht onder andere aandacht voor het pensioenakkoord en een vraag over vakantiewerkers.

Normal_bouw__catalogus__tijdschrift__interieur

Aan de slag met Beeldkwaliteit


Nieuw: de kwaliteitscatalogus wooncomplexen. Met dit praktische instrument sturen woningcorporaties op schoon, heel en veilig. Corporaties kunnen hiermee de kwaliteit van hun bezit meten, monitoren, beheren en verbeteren. Vanaf 15 januari 2019 is beeldsystematiek voor corporaties beschikbaar. De systematiek wordt kosteloos aangeboden aan alle Ae...