Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Heijmans trading update: ontwikkelingen eerste maanden 2016 volgens plan

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 16 min
location_on [xx]km
Bert van der Els, CEO Heijmans NV: 'Heijmans ontwikkelt zich in de eerste maanden van 2016 zoals verwacht. We zijn tevreden met de groei in het segment Wonen en weten onze positie in deze markt verder uit te bouwen. Ook Duitsland en België presteren volgens verwachting. Bij Utiliteit en Infra blijft het opletten. De marktomstandigheden in deze segmenten blijven schraal. We zitten volop in de realisatie van een aantal lastige projecten, deze vorderen gestaag en het risicoprofiel blijft hoog. Onze orderportefeuille is stabiel, waaraan we met het onlangs verworven PPS contract voor de rechtbank Amsterdam en met de realisatie en onderhoud van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht twee interessante opdrachten hebben kunnen toevoegen.'

Kernpunten
• Omzet eerste kwartaal 2016 licht hoger ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015, door onder meer hogere omzetten in het segment Wonen en de Duitse Infra activiteiten;
• Woningverkopen tot en met april 489, waarvan 391 aan particulieren (eerste vier maanden 2015: 387, waarvan 348 aan particulieren);
• Orderportefeuille per eind maart met € 2,1 miljard op vergelijkbaar niveau als eind 2015.

Operationele activiteiten
De woningmarkt groeit en dat is terug te zien in de ontwikkeling van het segment Wonen. Met name bij Vastgoed is sprake van een duidelijk hogere omzet in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Met Amvest Investment Management werd een overeenkomst gesloten voor de bouw van 38 vrije sector huurappartementen 'Perron073' in 's-Hertogenbosch. De eerste 30 Heijmans ONE woningen zijn in productie en worden dit voorjaar geleverd aan corporatie Wonen Limburg. De Belgische bouw activiteiten laten een stabiel beeld zien.

Zoals verwacht ligt de omzet bij Utiliteit in het eerste kwartaal op een aanzienlijk lager niveau dan in dezelfde periode van vorig jaar. De markt blijft uitdagend: er komen minder projecten op de markt, de prijzen staan onder druk en Heijmans voert een selectief verwervingsbeleid. In februari trad Heijmans als partner toe tot het consortium voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid in Rotterdam. Deze integrale opdracht voor vernieuwing en versterking van het gebied rondom het Zuidplein en Ahoy omvat onder andere de realisatie van een internationaal congrescentrum, muziekhal, bioscoop en hotel, maar ook de bouw van een kunstenpand met bibliotheek en theater, de renovatie van het winkelcentrum Zuidplein en verbetering van het OV netwerk. De financieringsovereenkomst is eind april afgerond, de werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De markt voor services, onderhoud en beheer biedt potentieel en Heijmans neemt hier steeds nadrukkelijker positie in. Bij de Universiteit Leiden is de opdracht voor vijf jaar onderhoud en beheer van alle elektrotechnische installaties verworven en is de eerste fase van de nieuwe Science Campus van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen opgeleverd. In Roermond is de nieuwbouw van het Laurentius Ziekenhuis in gebruik genomen. Zeer recent werd het PPS project rechtbank Amsterdam door het Rijksvastgoedbedrijf gegund aan een consortium waarin Heijmans partner is voor de realisatie en exploitatie.

De omzet bij Infra ligt in het eerste kwartaal van 2016 op een beperkt hoger niveau dan in het eerste kwartaal van 2015. Bij de Nederlandse infra activiteiten zet de positieve ontwikkeling van de regionale projecten en asset management opdrachten verder door. De markt voor grote en complexe infrawerken blijft uitdagend. Het risicoprofiel van een aantal grote, lopende projecten blijft hoog. De Belgische en Duitse infra activiteiten presteren volgens verwachting. De omzet van het Duitse Oevermann is in het eerste kwartaal van dit jaar fors hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.
In het PPS-project 'Aanleg 3e kolk Prinses Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal' werd in februari financial close bereikt. Onlangs tekende Heijmans het contract voor het ontwerp, de realisatie en 10 jaar onderhoud voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht. De realisatie van de A12 Veenendaal - Ede - Grijsoord verloopt voorspoedig; oplevering is gepland voor aankomende zomer. In het Noorden van Nederland ontving Heijmans de opdracht voor het versterken van de dijken langs de Waddenzee in Friesland over een lengte van 13 kilometer. In Eindhoven werd de pilot met de innovatie Bike Scout gelanceerd, het veiligheidssysteem dat automobilisten waarschuwt voor naderende fietsers dankzij sensortechnologie en oplichtende LED lampjes in het wegdek. Het Wilhelminakanaal in Tilburg kreeg een primeur met de plaatsing van de grootste kunststof-composietdeuren ter wereld in de nieuwe sluis III.

Strategie, outlook en financiering
Heijmans werkt vanuit haar strategie van 'verbeteren en vernieuwen' gericht aan enerzijds het verder versterken van de kernprocessen en anderzijds aan het verzilveren van innovaties en duurzaamheidsambities. Het interne verbeterprogramma 'Improve the Core' legt de focus op aanscherping, eenduidigheid en centrale aansturing van tender-, project- en inkoopmanagement en commercie. Diverse maatregelen zijn inmiddels geïmplementeerd, van het anders 'inprijzen' van ontwerp- en stafkosten tot aansturing en onderbouwing van go/no-go momenten en het anders waarderen van kansen en bedreigingen.

Heijmans zet sterk in op een 'marge boven volume' beleid, selectieve verwerving van nieuwe opdrachten en op beheersing van risico's. De infra activiteiten krijgen daarbij bijzondere aandacht vanwege een aantal eerder aangenomen, grote en integrale werken dat zich moeizaam ontwikkelt richting oplevering en een negatieve impact heeft op het resultaat. Doel is het gecontroleerd afronden van deze werken, die dit jaar naar verwachting bijna 10% van de omzet van de Nederlandse infra activiteiten zullen uitmaken. De benoeming van een vierde bestuurslid - specifiek voor Infra - onderstreept de prioriteit die het bestuur geeft aan resultaatverbetering van de Nederlandse infra activiteiten. De eerste resultaten zijn zichtbaar bij met name de regionale infraprojecten en asset management contracten, die circa 40% van de totale omzet bij de Nederlandse infra activiteiten vormen.

Begin 2016 zijn nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van het krediet dat door het bankensyndicaat ter beschikking is gesteld, waarbij deze financiering is verlengd tot juni 2018. De documentatie van de nieuwe afspraken is inmiddels geheel afgerond. Per eind maart werd voldaan aan de geldende financiële convenanten. In lijn met de nieuwe afspraken is een structurele verbetering van de verhouding tussen netto schuld en ebitda de komende periode hoge prioriteit voor Heijmans. Verder blijft Heijmans, mede gezien de nog steeds aanwezige druk op het werkkapitaal, aandacht besteden aan het optimaliseren van de kasstroom via onder meer het 'Fit for Cash' programma.

Deze totaalaanpak moet in 2016 tot verder herstel leiden. Heijmans ontwikkelt zich volgens verwachting en maakt duidelijke stappen voorwaarts om het jaar met een positief onderliggend operationeel resultaat te kunnen afsluiten.

07 mei '24 (11:33)

Zeker 1,5 miljard euro nodig voor verduurzamen alle kantoorgebouwen

Om alle kantoorgebouwen in Nederland tegen 2030 van het juiste energielabel te voorzien is er zeker 1,5 miljard euro nodig. Dat berekent vastgoedadviseur Envalue.

18 april '24 (12:19)

Bouwkraan in Leusden gestabiliseerd

De bouwkraan die woensdagochtend in Leusden verzakte en op woningen dreigde te vallen, is weer gestabiliseerd. Daarmee is het gevaar voor de woningen in de straat Waarden geweken, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Wel komt er nog water en gas uit leidingen die bij het verzakken zijn geraakt.

16 april '24 (12:05)

Renovatie Binnenhof gaat ruim twee keer zoveel kosten als geschat

De renovatie van het Binnenhof in Den Haag gaat circa 2 miljard euro kosten, meer dan twee keer zoveel als waar tot dusver van werd uitgegaan. De gebouwen van de Tweede en Eerste Kamer, het ministerie van Algemene Zaken en de Raad van State zijn er veel slechter aan toe dan verwacht, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

14 december '23 (13:01)

Bouw van datacenter Google in Winschoten formeel gestart

In het Groningse Winschoten is donderdag formeel de bouw gestart van een nieuw datacenter van Google. Het wordt een 'satelliet' van het grote complex in de Eemshaven in dezelfde provincie. Google steekt naar eigen zeggen 600 miljoen euro in het nieuwe gebouw. Het zou enkele tientallen banen opleveren.

01 november '23 ( 8:32)

Verduurzaming bedrijventerreinen komt nauwelijks van de grond

De verduurzaming van bedrijventerreinen in Nederland komt nauwelijks van de grond, zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een nieuw advies aan de regering. Bedrijventerreinen moeten volgens de adviesraad niet meer worden gezien als een stuk grond met bedrijfspanden, maar als een verzameling ondernemers die samen een geheel vormen. Voor veel verduurzamingsmaatregelen is samenwerken namelijk efficiënter, goedkoper of zelfs onmisbaar, schrijft de Rli.

24 oktober '23 ( 6:09)

Organisaties minder klimaatambitieus door hoge energieprijzen

Het aantal belangrijke innovaties bij Nederlandse bedrijven laat al drie jaar een dalende lijn zien. Bedrijven lijken zich nu vooral te richten op kleinschalige verbeteringen van bestaande producten en diensten. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam in een dinsdag verschenen rapport.

23 oktober '23 (21:09)

Externe adviseurs bekijken verduurzamingsplannen Tata Steel

Economieminister Micky Adriaansens laat twee externe adviseurs, Hans Wijers en Frans Blom, kijken naar de verduurzamingsplannen waarmee Tata Steel volgende week komt. Het is de bedoeling dat zij ook alternatieven gaan onderzoeken. De demissionaire bewindsvrouw wil zich er zo van verzekeren dat uiteindelijk de best mogelijke aanpak wordt gekozen.

13 oktober '23 ( 9:39)

Haags gebouw van Universiteit Leiden dicht om veiligheidsrisico

DEN HAAG (ANP) - Een gebouw van de Universiteit Leiden in de stad Den Haag blijft vrijdag de hele dag dicht vanwege "een verhoogd veiligheidsrisico". De universiteit meldt niet wat het risico is. Studenten en medewerkers krijgen de vraag om niet naar het gebouw aan de Wijnhaven in het centrum van Den Haag te komen.

12 oktober '23 (21:08)

Ondanks kritiek bouw nieuw vergadercomplex Surinaamse parlement gestart

Ondanks brede kritiek is donderdag de bouw begonnen van een nieuw vergadercomplex voor het Surinaamse parlement, de Nationale Assemblée. Een moderne vergaderzaal, kantoren, een publieke tribune en andere voorzieningen komen in het oude stadscentrum, pal achter de replica van het historische gebouw dat in 1996 is afgebrand.

14 augustus '23 (19:23)

Herstelwerkzaamheden door ontsporing Gotthardtunnel duren langer

De herstelwerkzaamheden in de Gotthardtunnel in Zwitserland gaan ook na woensdag door. Dat melden de Zwitserse spoorwegen (SBB) op hun website. In de tunnel ontspoorde vorige week een goederentrein, waardoor een zeer belangrijke transportroute voor goederenvervoer tussen het noorden en het zuiden van Europa geblokkeerd raakte.