Normal_business-3152586__340

Tijdens het GBIO met de gemeente Leiden op 16 mei jongstleden, werd onder andere gesproken over het afwegingskader Duurzaamheid en circulair inkopen.

Lees meer

Door: Bouwend Nederland