Nationale Bouwgids

NBG Nieuwsarchief

Normal_writing-1149962__340

Meer kans op een woning door jongerencontract


Woongoed Zeist verhuurt voortaan een aantal woningen met een jongerencontract. Ons doel: meer kans voor jongeren op een eigen stekkie en meer doorstroming op de woningmarkt. Want de wachttijd voor een woning in Zeist is lang. Deze maand verhuisden de eerste jongeren naar een appartement met dit huurcontract.

Normal_3887942a898f594adeee66e86c8693c5_normal

Nooit meer onveilig voelen als je werkt op hoogte? Dat kan met deze ladder


Veiligheid heeft de hoogste prioriteit binnen de bouw en infra. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid op een bouwplaats wordt gegarandeerd, moeten we als sector ook de juiste tools aanreiken om dit te vergemakkelijken. Één van de mogelijk oplossingen die u hierbij kunnen helpen, zeker als u op hoogte werkt, zijn de producten van onze voordeelpar...

Normal_cac1719de54acba34a7b962682d7905a_normal

Limburg aan de slag met energietransitie en arbeidsmarkt


Het Limburgse bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, de netbeheerder, de provincie, het beroepsonderwijs en een aantal grote Limburgse gemeenten gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg technische vakmensen zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een slimmere aanpak en duurza...

Normal_hamer__wet__recht

Eerste Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen


Vandaag nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Die wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

Logo_logo_aedes

Informatie voor corporaties over aanleveren gegevens benchmark 2019


In 2019 organiseert Aedes voor de zesde keer de Aedes-benchmark. Door het aanleveren van informatie doet u als corporatie mee aan de verschillende prestatievelden van de benchmark.

Normal_construction-646914_960_720

Eerste Kamer stemt in met nieuw stelsel voor toezicht in de bouw


De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.  B...

Normal_bouwvakker

Samen op weg naar een nieuwe cao 2020: verdiepingssessies cao 2019


Het bestuur en algemeen bestuur van Bouwend Nederland vinden het van groot belang om de mening en ervaringen van leden mee te nemen in de totstandkoming van een nieuwe cao 2020. Daarvoor zijn in het najaar van 2018 ronde-tafel-bijeenkomsten gehouden. De uitkomsten daarvan vindt u hier: https://www.bouwendnederland.nl/samen-op-weg-naar-cao-2020 . 

Logo_logo_je_gaat_het_maken

Gave gastles 'Je gaat het maken in de bouw & infra' geven?


Komt er binnenkort een school bij uw project op bezoek? Geeft uw bedrijf binnenkort een gastles op een school? Maak dan gebruik van onze gastles en speel met de jongeren de uitdagende Bouwgame ‘Je gaat het maken’ die wij nu beschikbaar hebben! Met de campagne ‘Je gaat het maken’ informeert, motiveert en enthousiasmeert Bouwend Nederland jongeren...