Nationale Bouwgids

NBG Nieuwsarchief

Normal_veiligheid_bouwplaats

Voorbeeldvragen op het gebied van veiligheid


Een veilig bouwproject begint vaak met een met een duidelijke opdracht waarin veiligheidsrisico’s zijn onderkend. Bouwend Nederland is er dan ook voorstander van dat al in een zo vroeg mogelijk stadium over de veilige uitvoerbaarheid van het werk wordt nagedacht. En daar kunt u als aannemer zelf een bijdrage aan leveren door het gesprek met uw o...

Logo_logo_bouwend_nederland

Opbrengst themabijeenkomst


"Leuke setting, informatieve onderdelen op de waterstraat en een goede informatie door presentaties."

Normal_nederland__windmolens__water

Waterstraat in beeld


Het complete beeldverslag van "Graven naar Ervaringen" op 11 april in Delft.

Logo_logo_bouwend_nederland

Doorgraven naar Ervaringen


"Meer tijd om onderwerpen met elkaar te delen", concludeert Erik Brouwer na afloop van de themabijeenkomst op 11 april in Delft.

Logo_huis__duurzaam__groen

Samenwerking arbeidsmarkt voor verduurzaming wijken


Bouwend Nederland gaat samen met dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor hebben zij woens...

Normal_leverancier__leveranciersmanagement

Leveranciersmanagement


Leveranciersmanagement is het onderdeel van contractmanagement dat zich richt op het verbeteren van de prestaties van de leverancier. 

Logo_logo_bim

BIM-studenten geven hun visie over de toekomst van de bouw


De nieuwe editie van WerkWijzer staat in het teken van ‘Banen van de toekomst’. Drie studenten leggen hierin uit hoe zij de toekomst van de bouw en de rol van BIM (Building Information Model) zien. “BIM is geen hype, maar dé tool waarmee we nog heel lang gaan werken” aldus Maxime Verhagen.

Normal_wet__justitie__rechtspraak

Onderzoekers UvA: Woningwet maakt opgaven corporaties lastiger


De Woningwet staat woningcorporaties in de weg om belangrijke vraagstukken op te pakken: de enorme verduurzamingsopgave en het huisvesten van middeninkomens. De wet past binnen een al langer durende trend in het woonbeleid: de sociale huursector verkleinen tot een vangnet voor de allerarmsten.